Skip to content

งานชุมชนครอบครัวนานาชาติ ครั้งที่ 9 ที่ดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 21-26สิงหาคม ค.ศ. 2018 หัวข้อ “พระวรสารของครอบครัว ความยินดีสู่โลก” (The Gospel of the Family: Joy to the World)

เราคาทอลิกจัดทุก 3 ปี ในครอบครัวจากแต่ละประเทศมาฉลอง ภาวนา ไตร่ตรอง เรื่องการแต่งงาน และครอบครัว ถือว่าเป็นเสาหัวมุมชีวิตสังคม และพระศาสนจักรของเรามีกิจกรรมหลักๆ คือ

21 สิงหาคม พิธีเปิดงานในทุกสังฆมณฑลในประเทศไอร์แลนด์

22-24 สิงหาคม แต่ละวันมีการไตร่ตรองหัวข้อ “พระวรสารของครอบครัว ความยินดีสู่โลก” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นผู้เลือกหัวข้อนี้ มีรายการสำหรับครอบครัวโดยนักพูด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แบ่งปันประจักษ์พยานและการอภิปราย มีรายการสำหรับเยาวชนและรายการสนุกๆ ของเด็กๆ มีมิสซา นิทรรศการ ดนตรี และการแสดงวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม วันฉลองครอบครัว มีดนตรี คอนเสิร์ต และการแบ่งปันชีวิตครอบครัวจากทุกทวีป

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พิธีมิสซาปิดงาน 15.00 น. ที่ฟีนิกซ์พาร์ค

บิชอปปัญญา กฤษเจริญ คุณพ่อเฉลิม กิจมงคล แลครอบครัวคุณสายชลและคุณพจนา ศีติสาร ไปร่วมงานนี้ด้วยครับ

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
24 สิงหาคม ค.ศ. 2018