Skip to content
บาทหลวงสมชัย กิจนินิชี เจ้าอาวาส ร่วมกับสัตบุรุษ ได้จัดฉลองวัดนักบุญยอแซฟกรรมกร แม่ริม โอกาสครบรอบ 84 ปีศูนย์คำสอนสังฆมลฑลเชียงใหม่  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ได้รับเกีรติจาก บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธีบูชามิสซาฉลองวัดนักบุญยอแซฟ แม่ริมครั้งนี้  โอกาสนี้มีบาทหลวง นักบวชคณะต่างๆพร้อมกับสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัดกว่า 400 คน  วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง