Skip to content

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เยาวชนของคณะโฟโคลาเร ได้จัดงานดนตรีเพื่อสันติภาพ เป็นการระดมทุนสำหรับงานมหกรรมเยาวชนนานาชาติ (เจนเฟสท์) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  6 – 8  กรกฎาคม 2561  ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ในงานมีการแสดงดนตรีของเด็กๆ เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา แต่ดนตรีได้ช่วยให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน พระคุณเจ้าวีระ  อาภรณ์รัตน์ ได้ให้เกียรติมาร่วมงาน พระคุณเจ้าได้แบ่งปันเกี่ยวกับสันติภาพและกล่าวถึงสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย คือเราต้องเปิดรับผู้อพยพ เพราะพระเยซูเองก็เป็นผู้อพยพ  โดยมีหลักการ สี่ข้อ คือ การตอนรับ การคุ้มครอง การส่งเสริมและการผสมกลมกลืนเข้ากับสังคม

โอกาสนี้ขอขอบคุณ พระคุณเจ้าที่ได้ให้เวลาและความสำคัญกับงานของเยาวชน นักดนตรี นักร้อง ผู้ที่เตรียมอาหาร ผู้ที่ได้บริจาคสมทบทุน และผู้ที่มาร่วมงานทุกคน (ประมาณ 150 คน) ที่ได้ช่วยกันเสริมสร้างความเป็นพี่น้อง ที่เกิดจากดนตรีและความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนำไปสู่…สันติภาพของโลก

1