Skip to content

3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018/ เวลา 14.45 น.

หลังจากร่วมมิสซาฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ อัครสาวก ศาสนนามฟิลิป บรรจง ไชยรา เดินกลับมาบ้านพักบาทหลวง (Via Trasportina 18) ประมาณ 20 นาที เราเดินกลับไปใหม่ตอน 10.00 น. พร้อมกับบรรดาบาทหลวงที่กำลังเรียนที่โรม จำนวน 16 คน ก็เดินไปด้วยกัน เพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เวลา 10.50-12.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาแสดงความระลึกถึงพระคาร์ดินัลมีชัย กิจบุญชู ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ ได้กล่าวแนะนำบิชอปไทยแต่ละองค์ โดยมีแผนที่ประเทศไทย 11 สังฆมณฑล ที่มงซินญอร์วิษณุ และซิสเตอร์วิมลรัตน์ ได้เตรียมมา

การสนทนาครั้งนี้อิสระมาก มีล่ามของสมเด็จพระสันตะปาปา และมงซินญอร์วิษณุเป็นล่ามของเรา มีหูฟังเรียบร้อย

พระคาร์ดินัลกล่าวเริ่มในนามสภาบิชอป หัวข้อทั้ง 7 คล้ายกับที่กล่าวกับสมณะกระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ และใครมีอะไรก็สนทนาได้

• บิชอปประธาน ถามเรื่องพระองค์มีงานมาก นอนหลับได้ไหม

. บิชอปจำเนียร ถามพระสันตะปาปาเกี่ยวกับจดหมายลาเกษียณอายุครบ 75 ปี ของท่าน แต่พระสันตะปาปาตอบว่ายังไม่ได้รับ แต่ดูหน้าตายังหนุ่มอยู่เลย

• บิชอปบรรจง ขอพระองค์ภาวนาให้วันฉลองศาสนนามฟิลิป

• บิชอปปัญญา
– กล่าวถึงซิสเตอร์อันนา โรซา คณะซาเลเซียน ญาติของสมเด็จพระสันตะปาปาอยู่ในราชบุรี
– การช่วยชาวเมียนมา 500 คนให้มีงานทำ
– ค่ายอพยพ และผู้ลี้ภัย

• การอบรมครูคำสอน เป็นอย่างไร ตามสังฆมณฑลและในระดับชาติ พ่อเป็นผู้รายงาน

• มงซินญอร์วิษณุ กล่าวถึง งานต่อต้านการค้ามนุษย์ (ทาลีตากุม) และมอบสมุดรายงาน

• บิชอปพิบูลย์ พูดถึงเรื่องการช่วยผู้ลี้ภัยทางการเมือง

• บิชอปวุฒิเลิศ ขอพระองค์อวยพรให้บิชอปใหม่

• พระสันตะปาปาพูดถึงเณรมีจำนวนลดลงมาก

• บิชอปสิริพงษ์ กล่าวถึง ปัญหาครอบครัวมีผลกระทบต่อกระแสเรียก

• บิชอปลือชัย รายงานเรื่องจัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์ 2015 และพยายามรณรงค์การใช้พระคัมภีร์สร้างชุมชนคริสตชน

• บิชอปชูศักดิ์ พูดถึงงานศาสนสัมพันธ์ก้าวหน้า จะพาคณะพระภิกษุมากรุงโรม 40 รูป เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ระหว่าวันที่ 14-16 พฤษภาคม นี้

ท้ายสุด พระองค์ทรงขอเราให้ทำงานเพื่อส่งเสริมกระแสเรียก สนับสนุนสถาบันพัฒนาฆราวาส เพราะฆราวาสเป็นดุจเชื้อแป้งของพระศาสนจักร และทรงขอให้สวดเพื่อพระองค์ด้วย

พระสันตะปาปาทรงนำสวดบท เรยีนา เชลี (เป็นภาษาลาติน) และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

ที่สุด มอบของที่ระลึกให้พระสันตะปาปา และพระองค์มอบสายประคำและทรงขอเราให้สวดเพื่อพระองค์

เรารู้สึกดี อิสระ ไม่เป็นทางการ และมีกำลังใจทำหน้าที่ต่อไป

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

หมายเหตุ: ตามปกติการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา มีกำหนดทุก 5 ปี สำหรับเรา บิชอปไทย ครั้งที่แล้วเมื่อ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 (10 ปี) ทุกสังฆมณทลต้องส่งรายงาน (ประมาณ 50 หน้า) ไปก่อน โดยส่งผ่านสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพ่อ และมี 11 สังฆมณทล ครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง