Skip to content

วัน พฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2018
พ่อเดินทางเวลา 11.00 น. จากเชียงใหม่ไปอมก๋อยและถึงนาเกียน เวลา 16.30 น. (ห้าชั่วโมงครึ่ง) เพื่อร่วมงานเยาวชน เขต 2 ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน ณ วัดนักบุญเปาโล นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ คุณพ่อธงชัย วิวัฒน์เชาว์พันธุ์ เป็นเจ้าอาวาส บรรดาบาทหลวงในเขตพาเยาวชนมาลงทะเบียนรับเสื้อประจำค่าย (คนละ 100 บาท) รวมจำนวน 671 คน มีบรรดาซิสเตอร์ สามเณรใหญ่เชียงใหม่ ครูคำสอน และทีมบริการ มากกว่า 30 คน
มิสซาเปิดค่ายเวลา 19.00 น. มีโปรดศีลกำลัง 72 คน
หลังมิสซา คุณพ่อสุธน คีรีวัฒนสกุล หัวหน้าเขต 2 ได้กล่าวต้อนรับ และมีทีมนำกิจกรรม
เช้าวันศุกร์ที่ 20 เมษายน เริ่ม 08.00 น. มีกิจกรรมทำความรู้จัก เวลา 08.30 น. พ่อแบ่งปันเรื่อง เยาวชนกับครอบครัว แนะนำเอกสารเตรียมสมัชชา เรื่อง เยาวชน ความเชื่อ และการไตร่ตรองกระแสเรียก และกฤษฎีกาสมัชชา 2015 ข้อ 20-21
เยาวชนเป็นปัจจุบันและอนาคตของพระศาสนจักรครับ ขอบใจบาทหลวงและนักบวชที่สนับสนุนค่ายเยาวชนครั้งนี้

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

1