Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน ค.ศ. 2018

เวลา 09.30 น. มิสซากับคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ คณะธรรมทูตไทย วัดพระเมตตา เด็กและชาวบ้านประมาณ 70 คน รวมซิสเตอร์คณะพระญาณเอื้ออาทร มิสซากับชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ เพราะเป็นช่วงสงกรานต์ ได้พบคนจากวัดคอนเซปชั่น 1 คน จากวัดเซนต์จอห์น กรุงเทพฯ มาทำงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินเชียงราย

11.30 น. เดินทางผ่านงานสงกรานต์เชียงแสนไปเชียงของ เยี่ยมค่ายคำสอนที่คุณพ่อวิบูลย์ ลิขิตธรรม คณะธรรมทูตไทย จัดให้เด็กๆ 60 คน เป็นเวลา 1 เดือน มีเยาวชนจากศูนย์ศึกษาเซเวียร์ เชียงแสน มาสอนคำสอน มีอาสาสมัครไต้หวัน 1 คน งานก่อสร้างบ้านเด็กผู้ชายและบ้านคนชราก้าวหน้าดีมาก

ครูอาหมี่ ศิษย์เก่าศูนย์คำสอนแม่ริม ไปเรียนทำขนมปัง คุณพ่อวิบูลย์ซื้อเครื่องทำขนมปังทั้งชุด 1 แสนบาทมาให้ครูอาหมี่ และเด็กๆ ฝึกเลี้ยงตนเอง มีเลี้ยงเป็ด ไก่ ได้ไข่กินทุกวัน มีสวนผัก สวนครัว

ได้รับความช่วยเหลือจากซิสเตอร์ชาวเกาหลี และนักบวชหญิง 2 คณะ สร้างบ้านพัก ทำรั้ว และกำลังเตรียมที่สร้างวัดใหม่ด้วย

++++++++++
บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
รูป Charoentham Siri