Skip to content

สันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน) รับรองอัศจรรย์
เพื่อเปิดประตูสู่การสถาปนา บุญราศีพระสันตะปาปาเปาโลที่
6 ให้เป็นนักบุญ

             นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 – สมณกระทรวงเพื่อการสถาปนานักบุญ ได้รับรองอัศจรรย์ที่สองซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการสถาปนาบุญราศีพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ขึ้นเป็นนักบุญ เท่ากับว่านี่เป็นการเปิดไฟเขียวให้ดำเนินกระบวนการแต่งตั้งให้พระองค์เป็นนักบุญได้ ซึ่งอาจจะเป็นปลายปีนี้

ตามคำบอกเล่าของบุคคลภายในนครรัฐวาติกันสมณกระทรวงเพื่อการสถาปนานักบุญ ได้ยอมรับอัศจรรย์ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เมื่อวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปคือ ต้องขอให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นชอบด้วยพร้อมกับการออกกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการจากสันตะสำนัก จากนั้นจึงจะมีการกำหนดวันที่จะทำพิธีสถาปนาท่านขึ้นเป็นนักบุญ

อัศจรรย์ที่ถือว่าเกิดจากพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 คือการรักษาทารกที่ยังไม่เกิดท แต่อยู่ในครรภ์มารดาที่ตั้งท้องได้เพียงห้าเดือนเท่านั้น เหตุการณ์นี้ได้มีการนำเอามาศึกษากันอย่างละเอียดในปี ค.ศ.2014

ผู้ที่เป็นมารดาเป็นคนจังหวัดเวโรนาประเทศอิตาลี เธอป่วยด้วยโรคที่เสี่ยงกับการสูญเสียชีวิตของทารกของเธอที่ยังไม่เกิดและแพทย์แนะนำให้เธอทำแท้ง

หลังจากที่มีการสถาปนาพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ขึ้นเป็นบุญราศีในวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2014 เธอไปสวดต่อบุญราศีเปาโลที่ 6 ที่สักการะสถานแม่พระแห่งพระหรรษทานในเมืองเบรสชีอา ต่อมาเธอให้กำเนิดทารกหญิงที่มีสุขภาพดีเป็นปกติจนถึงทุกวันนี้

การหายจากโรคร้ายนี้ได้รับการยืนยันจากที่ประชุมคณะแพทย์แห่งสมณกระทรวงเพื่อการสถาปนานักบุญในปีที่แล้วว่าไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิชาการทางการแพทย์ ในขณะเดียวกันนักเทวศาสตร์ที่ปรึกษาของสมณกระทรวงก็เห็นพ้องต้องกันว่าการหายจากโรคนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยการเสนอวิงวอนของบุญราศีพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6

การประชุมของคณะพระคาร์ดินัลวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่พระคาร์ดินัลอันเยโล อามาโต สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงฯจะนำเอาเหตุการณ์อัศจรรย์ไปมอบให้กับพระสันตะปาปาฟรังซิสซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่จะอนุมัติ

หลังจากที่พระสันตะปาปาทรงออกกฤษฎีกาเพื่อการอนุมัติ วันสถาปนาจะถูกประกาศในที่ประชุมคณะพระคาร์ดินัล  ตามคำบอกเล่าของคนภายในการสถาปนาเป็นนักบุญอาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้ในโอกาสที่มีการประชุมสมัชชาซีน็อดบิชอปเกี่ยวกับเยาวชน

อัศจรรย์ที่ทำให้มีการสถาปนาพระสันตะปาปาเปาโลที่6 เป็นบุญราศีเป็นอัศจรรย์แรกที่เกิดขึ้นในราวปี ค.ศ.1990 ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ตอนนั้นแพทย์พบว่าทารกที่ยังไม่เกิดคนหนึ่งมีอาการป่วยหนักซึ่งเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะทำให้สมองตาย แพทย์แนะนำให้ทำแท้ง แต่ผู้ที่เป็นมารดาไม่ยอมและมอบการตั้งครรภ์ของเธอไว้กับบุญราศีพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ปรากฏว่าทารกคลอดออกมาเป็นปกติและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีจนกระทั่งทุกวันนี้เขาถูกถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการรักษาให้หายเป็นปกติอย่างสิ้นเชิง

การเริ่มต้นกระบวนการนำเสนอของการสถาปนาพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เป็นนักบุญเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในเดือนธันวาคม ค.ศ.2012 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตระหนักดี จึงยกย่องท่านขึ้นจาก “ผู้ที่น่าเคารพ” ถึงขั้น “ผู้มีฤทธิ์กุศลสูงขั้นวีรชน” ของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6  จากนั้นในสมณสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีที่กรุงโรมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.2014

พระสันตะปาปาโลที่ 6 ทรงกำเนิดมาโดยใช้ชื่อว่า จีโอวันนี มอนตีนี ในปี ค.ศ.1897 ที่เมืองคอนเชสซีโอ แคว้นลอมบาร์ดี ประเทศอิตาลี  พระองค์ได้รับศีลบวชเป็นบาทหลวงเมื่อมีอายุได้ 22 พรรษา  พระองค์ทรงเป็นอาร์ชบิชอปแห่งมหานครมิลานก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นพระสันตะปาปา โดยใช้ชื่อ เปาโล ที่ 6 ในปี ค.ศ. 1963  พระองค์สวรรคต ในปี ค.ศ.1978

ในฐานะที่ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์มีส่วนรับผิดชอบเป็นอย่างมากในการประชุมสภาพระสังคายนาวาติกัน ที่2ซึ่งทำพิธีเปิดโดยพระสันตะปาปานักบุญยอห์นที่ 23  พระองค์ยังทรงประกาศใช้หนังสือคู่มือมิสซาจารีตลาติน(New Roman Missal)ในปี ค.ศ.1969 ด้วย

พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ทรงออกสมณสาส์นชีวิตมนุษย์(Humanae Vitae)ในปี ค.ศ.1968 ซึ่งยืนยันถึงคำสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการห้ามทำแท้งพร้อมกับยืนยันถึงคุณประโยชน์แห่งการถือโสดของบาทหลวงคาทอลิกจารีตลาติน

 

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังและไตร่ตรอง)