วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018
พ่อออกเดินทางตั้งแต่ 05.30 น. เพื่อไปฉลองวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร อ.เมือง จ.เชียงราย ถึงบ้านเณรคามิลเลียน เวลา 09.00 น. พบคุณพ่อยออากิม อธิการ คุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาส คุณพ่ออัครพันธ์ นันทวานิช คุณพ่อพงษ์ศิริ สังวาลย์เพชร ฉลอง 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์
09.30 น. แห่ไปที่วัด มีการแสดงจากเยาวชนของวัด และเยาวชนห้วยตอง
10.30 น. เริ่มมิสซา เด็กช่วยพิธีเป็นเด็กพิเศษ ระหว่างมิสซามีเยาวชนและผู้ใหญ่รับศีลกำลัง 15 คน
นักบุญคามิลโลเกิด 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1550 ใช้ชีวิตเป็นทหาร ชอบการพนัน แต่กลับใจ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1575 “ทุ่มเทชีวิตเพื่อผู้ป่วย” สิ้นใจวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1614
ศูนย์คามิลเลียน บ้านศรีวิเชียร เชียงราย มีเด็ก-เยาวชน 225 คน สามเณรเล็ก 10 คน เด็กพิเศษ 36 คน ซิสเตอร์มารีอาบัมบีน่า ช่วยงานอภิบาล

Recommended Posts