Skip to content

เมื่อ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2018 เวลา 19.00 น. ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยบิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพิธี มีพี่น้องสัตบุรุษ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาร่วมพิธีประมาณ 250 คน บรรยากาศพิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ชวนศรัทธา และอยู่ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างเย็นกาย แต่คงอุ่นใจที่ได้รับพรจากท่านบุญราศีนิโคลัส คุณพ่อบุญเกิด กฤษบำรุง กันทุกคน

IMG_9221