Skip to content

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 โอกาสขึ้นปีใหม่ ถือเป็นโอกาสดีที่คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา เจ้าอาวาส เขตวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกาตา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีพิธีเสกและเปิดวัดเป็นทางการในอำเภอปาย แห่งนี้ โดยเริ่มด้วย นายธนกฤต จำรัสศีลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดวัดใหม่ และต่อด้วยพิธีเสกโดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อภาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีเสกดและถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในครั้งนี

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดนักบุญเทเรซาแห่งกัลกาตา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แห่งนี้ เริ่มด้วยเมื่อปี พ.ศ. 2547  คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง ซึ่งเป็นชาวลาหู่ มีความสนใจที่จะติดตามกลุ่มคริสตชนที่เป็นชาวลาหู่ ซึ่งได้อพยพมาจากเขตอำเภอฝาง และเชียงดาว มาตั้งรกรากในเขตอำเภอปาย ตามหมู่บ้านบนดอยต่างๆ โดยคุณพ่อได้อาศัยพักที่บ้านพักของาคุณพ่อในการทำงานติดตามกลุ่มคริสตชนในเขตอำเภอปาย ต่อมาคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ได้ย้ายจากเขตวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่ฮ่องสอน ได้มาร่วมงานกับคุณพ่อแสงชัย ที่อำเภอปายนี้ โดยเน้นที่กลุ่มชาวปกาเกอะญอ เช่นที่อำเภอกัลยานิวัฒนา แต่คุณพ่อสมพงษ์ ได้ทำงานที่อำเภอปายนี้เพียงเดียวจึงได้ย้ายไปทำงานที่ขุนแม่ลาน้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 คุณพ่อแสงชัย ไอ่จาง ได้ย้ายไปเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ และคุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ได้เข้ามาทำหน้าที่รับผิดชอบเขตอำเภอปายจนถึงปี พ.ศ. 2559 แล้วได้ย้ายไปรับผิดชอบงานที่เขตวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย จากนั้นคุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพสุธา จึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ทำหน้าที่รับผิดชอบเขตอภิบาลทั้งที่อำเภอปายและที่อำเภอกัลยานิวัฒนาด้วย แต่เนื่องจากยังไม่มีวัดเป็นทางการรวมทั้งที่พักของบาทหลวงด้วย โดยในช่วงแรกนั้น ได้เช่าบ้านพักและได้ปรึกษากับพระคุณเจ้าและคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างวัดเป็นทางการ

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา จากนายอำพัน ปรีชาญาวิชัยกุล จากนั้นวันที่ 7 มกราคม 2560 ได้เริ่มลงมือทำการปรับและเตรียมที่สำหรับสร้างบ้านพักบาทหลวงหลังแรก จากนั้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คุณพ่อบุญเลิศ จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ประจำในที่วัดนี้ โดยมีครูคำสอน ตระการ สร้างเสริมประชา ได้เข้ามาช่วยงานแพร่ธรรมและอภิบาลร่วมกับคุณพ่อ ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้เริ่มดำเนินการสร้างวัดโดยมีนายพงษ์พนา นายพรชัย สร้างกุสลในพสุธา ซึ่งเป็นน้องชายของคุณพ่อเอง รวมทั้งนาย ศิรวัส ซึ่งเป็นน้องภรรยาของครูคำสอน ตระการ ได้มาช่วยงานก่อสร้างด้วย สำหรับการก่อสร้างวัดหลังนี้ใช้เวลา 185 วันจึงแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,519,119.00 บาท ซึ่งได้รับบริจาคจากหลายท่าน

หลังจากมีพิธีเสกและเปิดวัดอย่างเป็นทางการแล้ว ทำให้คริสตชนหลายท่านที่ได้มาอาศัยอยู่ในเขตอำเภอปายนี้ เริ่มรู้จักและได้มีการบอกต่อกันไป จำทำให้กิจกรรมของวัดกลับมามมีชีวิตชีวาและจะเจริญมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตั้งแต่นี้เป็นต้นไป จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. โดยเฉพาะพี่น้องนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปที่อำเภอปายสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลพิธีบูชาขอบพระคุณได้ที่คุณพ่อบุญเลิศ สร้างกุศลในพิสุธาที่หมายเลข  08-9850-6906

และที่เขตวัดอำเภอปายแห่งนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการที่บาทหลวงสังฆมณฑลเชียงใหม่ กำหนดให้เป็นพื้นที่พิเศษในการจัดโครงการชุมชนศิษย์พระคริสต์ประกาศข่าวดีใหม่ โดยเฉพาะที่เขตกัลยานิวัฒนา ซึ่งจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่จะถึงนี้ จะมีกลุ่มบาทหลวงโดยเฉพาะที่เป็นชาวปกาเกอะญอ จะเข้าไปร่วมชีวิตและจัดกิจกรรมกับพี่น้องคริสตชนที่นั่นเพื่อเป็นการให้กำลังใจพี่น้องคริสตชนที่นั่นซึ่งมีอยู่ไม่กี่สิบคน และขอคำภาวนาสำหรับงานแพร่ธรรมในเขตอำเภอปายนี้จะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น

DSC06944
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง