Skip to content

ขอต้อนรับบาทหลวง  คณะกรรมการแผนกครอบครัวระดับชาติ  ทั้ง  10  สังฆมณฑล  ตลอดจนพี่น้องส่งเสริมชีวิตครอบครัว (สชค) โฟโกลาเร่ Couples  For  Christ ผู้อภิบาลครอบครัว  ที่มาชุมนุมกันที่  อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่  วันที่  24-26  พฤศจิกายน 2017

          พี่น้องเดินทางมาไกล  เพื่อส่งเสริมชีวิตครอบครัวตามพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในสมณลิขิตเตือนใจ ความปิติยินดีแห่งความรัก เกี่ยวกับความรักในครอบครัว  และสังฆมณฑลเชียงใหม่  นอกจากเน้นวิถีชุมชนวัด (BEC)  เราเน้นอภิบาลครอบครัว  ตลอด  3 ปี  2017-2019

ผู้ร่วมงานจาก  อุบล  27  คน  อุดร 2  สุราษฎร์ 11  จันทบุรี  36  ท่าแร่  14  ราชบุรี  7  นครสวรรค์ 14  นครราชสีมา  22  กรุงเทพฯ 50  โฟโคราเร่ 32  CFM 2  แผนกครอบครัว  9 และเชียงใหม่  50  คน  รวมๆประมาณ  276 คน

          ขอพระอวยพรทุกคนให้มีความสุขจากการมาร่วมงานชุมนุมครั้งนี้นะครับ

   ข่าว  ….บิชอป  วีระอาภรณ์รัตน์

ดูภาพ และ โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่
ชุมนุมผู้ปฏิบัติงานครอบครัวระดับชาติ    New