Skip to content

กิจกรรมไบเบิ้ลเกมส์ 2017 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนพฤศจิกายน 2017 ตามศูนย์ฯ และวัดต่างๆ ในเขต 3 มีการศึกษาพระวรสารนักบุญมัทธิว ตามรูปแบบกิจกรรมที่แผนกพระคัมภีร์สังฆมณฑล เชียงใหม่ ได้จัดส่งให้ ทุกวัดในเขต 3 ได้ร่วมโครงการไบเบิ้ลเกมส์ แลเตรียมความพร้อมร่วมงาน ไบเบิ้ลเกมส์ 2017 ณ วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล งาว ในวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2017 ขอบคุณผู้ประสานงานพระคัมภีร์ระดับวัด แจ้ห่ม งาว เด็กและเยาวชนน่าน และลำปาง ที่ได้ส่งรูปให้เห็นบรรยากาศการศึกษาพระวรสารนักบุญมัทธิวด้วย

23548092_383994488681150_1552309529_n