Skip to content

บ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน
ฟอนดาซีโอ เป็นสถาบันอบรมผู้นำเยาวชนเอเชีย ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีหลักสูตรอบรม 9 เดือน แล้วกลับไปทำงานอภิบาลในประเทศของตน 2 ปี ทำรายงานจึงจะจบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ 3 คน ได้พาเยาวชนผู้กำลังรับการอบรม รุ่นที่ 11 จำนวน 16 คน มาสัมผัสชีวิตที่เชียงใหม่ 1 อาทิตย์ และไปสามพรานอีก 1 อาทิตย์ นายไชยวัฒน์ ออเปะ เป็นศิษย์รุ่นที่ 9 มาต้อนรับ ในรุ่นที่ 11 มีเยาวชนไทย 2 คน หลังจากพบปะสนทนากับพ่อ คุณสนทร วงศ์จอมพร ให้การต้อนรับต่อไป

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

1