Skip to content

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2017

ซิสเตอร์กอนเซปซีออน กามาร์ร่า ลาออร์เดน อธิการิณีเจ้าคณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา (ซิสเตอร์มารีนา) ซิสเตอร์เรเม ที่ปรึกษา พร้อมกับสมาชิกคณะในสังฆมณฑลเชียงใหม่ (บ้านที่เชียงใหม่ พะเยา และลำพูน) มาเยี่ยมพ่อที่สำนักมิสซังเชียงใหม่

ซิสเตอร์รุ่นแรก 7 ท่าน มาเริ่มงานที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ทำงานกับกลุ่มเยาวสตรีฐานะยากจน จัดฝึกอบรมด้านวิชาชีพ ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นหลัก

พ.ศ. 2534 เริ่มงานที่จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2557 เริ่มงานที่จังหวัดลำพูน
ปัจจุบันสมาชิก 84 ท่าน ทำงานในเมืองซานเซบัสเตียน ประเทศสเปน และอีก 5 ประเทศ อยู่ในประเทศไทย 9 ท่าน
ซิสเตอร์ทั้งสองมาเพื่อเยี่ยมเยียนสมาชิก
ปัจจุบัน ซิสเตอร์อรุณ ไพรขจี เป็นเจ้าคณะแห่งประเทศไทย

บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง