Skip to content

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 คุณพ่อบรูโน ซอปเปลซา เจ้าอาวาส คุณพ่ออัตตีลีโอ เด บัตติสตี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมชาวบ้าน จัดฉลองวัดนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน มีบาทหลวงคุณพ่อบรูโน รอสซี่ เจ้าอาวาส วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ซิสเตอร์บ้านมารีนา สัตบุรุษ เป็นพิเศษจากอาสนวิหารพระหฤทัย จากวัดนักบุญเทเรซา เวียงป่า และจากวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม ร่วมประมาณ 300 คน
ได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี โอกาสพิเศษนี้มีสัตบุรุษที่นี่รับศีลกำลังสามท่านด้วย

1