Skip to content

วัน แม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านเมืองงาม เปิดเดือนแม่พระ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2017 โดยคุณพ่อโชคดี ดำรงอนุรักษ์ เจ้าอาวาส และชาวบ้านเมืองงาม ได้ร่วมใจกันแห่แม่พระรอบหมู่บ้านและร่วมกันสวดสายประคำต่อหน้าพระรูป มีชาวบ้านมาร่วมกันอย่างมากมาย บรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความรัก ความศรัทธาที่มีต่อแม่พระ และตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้จะมีการไปสวดสายประคำตามบ้านทุกเย็นจนครบทุกบ้านครับ
บราเดอร์ประเสริฐ พิทักษ์คีรีบูน รายงาน

01