Skip to content

วันที่ 27 สิงหาคม 2017 คุณพ่อธินกร ดำรงอุษาศีล จิตตาภิบาลเชียงใหม่และบราเดอร์หยุง(SJ) จิตตาธิการนักศึกษาภาคเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมกับตัวแทนของเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือและตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ณ บ้านเณรเล็กเบธารามพะเยา เพื่อพบปะและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่จะทำร่วมกัน
“Catholic students visitation ,ChingMai and Phayao In north of Thailand”

21032693_1420778004684771_1653805332679712749_n