Skip to content

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่แผนกสตรีและเจ้าหน้าที่แผนกสุขภาพได้ให้การอบรมน้องๆบ้านมารีนาเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ เดือนแม่ แห่งความอบอุ่นของครอบครัวและความรักจากแม่พระ” ในช่วงเช้าได้แบ่งออกตามหมู่ น้องๆหมู่หนึ่ง โดยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แผนกสตรี จัดครั้งที่ 4 / 2560 ได้ให้น้องๆวาดภาพครอบครัวของฉันที่อบอุ่น และแสดงความคิดเห็นว่า ความรู้สึก และความสัมพันธ์ของฉันกับครอบครัว เป็นอย่างไร สิ่งที่น้องได้ให้ออกมา เป็นครอบครัวเล็กๆที่ตามชนบทที่มีความสุขกับธรรมชาติและแสนอบอุ่นจริงๆ ครอบครัวของฉันอบอุ่นตามแบบที่วาดออกมานะค่ะ
ช่วนบ่าย อบรมต่อ น้องๆบ้านมารีนา กับการร่วมกิจกรรม เกมส์ เพลง และการแสดง ในวีถีวัฒนธรรมชุมชน ที่สืบทอดการมาสู่ลูกหลาน น้องให้ความร่วมมือและแสดงออกมาตามความสามารถ ทุกคนแบ่งบทบาทหน้าที่ในการร่วมรับผิดชอบต่อบทบาทของตัวเอง และสามารถเอาวัฒนธรรมของชนเผ่า มาแบ่งปัน ในบทบาทความเป็นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และหวังว่าน้องคงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้

20992672_794276384087353_2286514380645759455_n