Skip to content

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ซิสเตอร์มารีอากอแร๊ตตี มนัสนันท์ จันทรทองคำ คณะธิดานักบุญเปาโล หลังจากได้ปฏิญาณตนในคณะแล้วได้กลับมาเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าที่วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านป่ากล้วย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของซิสเตอร์ โดยมีคุณพ่อ ฟีลิป เอกพล ไขยรา สงฆ์คณะพระมหาไถ่ เป็นเจ้าวัด โอกาสนี้มีคุณพ่อทั้งหมด 4 องค์ด้วยกัน พร้อมกับตัวแทนจากซิสเตอร์คณะแม่ปอนที่ทำงานในเขตแม่แจ่มและบ้านนิรมลเป็นตัวแทนร่วมยินดีด้วย รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษทั้งในหมู่บ้านป่ากล้วยและหมู่บ้านป่าตึง ดินขาวและใกล้เคียงเป็นจำนวนมากมาร่วมยินดีเพื่อเป็นการต้อนรับซิสเตอร์กลับมาที่บ้านหลังจากที่ซิสเตอร์ได้ปฏิญาณตนในคณะฯ แล้ว เนื่องจากก่อนบวชนั้นซิสเตอร์ต้องไปอยู่ต่างประเทศกว่า 6 ปีครึ่งจนถึงปฏิญาณตนแล้วจึงกลับมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งแรก

            ซิสเตอร์มารีอากอแร๊ตตี มนัสนันท์ จันทรทองคำ มีพี่น้อง 2 คน เป็นบุตรสาวของนายอินสอน และทางแก้ว จันทรทองคำ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญทั้งหลาย บ้านป่ากล้วย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เขตวัดป่าฝาง ตอนเด็กได้เรียนที่โรงเรียนแม่แจ่ม และอยู่ประจำหอพักศูนย์คาทอลิกป่าฝาง อำเภอแม่แจ่ม จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเซนต่โยแซฟ นครสวรรค์ จากนั้นจึงสมัครเข้าศึกษาชีวิตนักบุญในคณะธิดานักบุญเปาโล และศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลา 6 ปีครึ่ง และปฏิญาณตนในคณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันในคณะธิดานักบุญเปาโล นี้มีสมาชิกที่เป็นชาวปาเกอะญอปฏิญาณตนแล้ว 2 คน คนแรกค์อซิสเตอร์ อาทิตยา จามู จากอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และคนที่สองคือซิสเตอร์มารีอากอแร๊ตตีนี้เอง

            สำหรับซิสเตอร์มารีอากอแร๊ตตีนี้ ถือว่าเป็นครอบครัวนักบวชก็ว่าได้ เพราะมีญาติลูกพี่ลูกน้องที่เป็นซิสเตอร์อีก 2 คน คือ ซิสเตอร์สีออน และซิสเตอร์พจนี กระกูลวิวัฒชัย สองพี่น้องได้ปฏิญาณตนในคณะซิสเตอร์แม่ปอน ลาคนสุดท้องคือ น.ศ. แสงหล้า ตระกูลวิวัฒชัย กำลังศึกษาชีวิตนักบวชในซิสเตอร์คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและพระนางมารี (มารีนา)  

          วัดนักบุญทั้งหลาย บ้านป่ากล้วย ปัจจุบันอยู่ในเขตอภิบาลของ ป่าฝาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคุณพ่อเอกพล ไชยรา เจ้าอาวาสร่วมกับชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างวัดหลังใหม่เพื่อจุจำนวนสัตบุรุษได้มากขึ้น ตอนนี้การก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จ ยังเหลือทำสีและตกแต่งภายใน จะทำการเสกและเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธันวาคม  2017 ที่จะถึงนี้พร้อมกับเป็นเจ้าภาพจัดฉลองคริสต์มาสในคืนวันที่ 25 ธันวาคม 2017 ก่อนวันเสกวัดด้วย โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน

1