Skip to content
วันอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 13 สิงหาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา 13 สิงหาคม 2017

บทอ่าน 1 พกษ 19:9ก, 11-13ก ; รม 9:1-5 ; มธ 14:22-33
พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 448
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 453
จุดเน้น พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ละทิ้งความมั่นคงปลอมของโลกนี้ไว้ข้างหลัง และมาหาพระองค์เมื่อเรารู้สึกกลัวมากที่สุด

ทำไมนักบุญเปโตรได้ลงจากเรือ  ในฐานะชาวประมงที่ทำงานกับทะเลสาบกาลิลีทั้งชีวิต  นั่นต้องเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะทำ (คือละจากเรือ)  ท่านคงไม่คิดเช่นนี้ในสภาพแวดล้อมธรรมดา  เมื่อเรือเจอลมแรงและโต้คลื่นสูง  เวลามีพายุการอยู่ในเรือย่อมปลอดภัยที่สุด  ควรมีความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง  สิ่งที่น่าทำคืออยู่ในเรือ  และพยายามนำเรือออกจากพายุ ใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นทำไมท่านจึงลงจากเรือ  ทะเลมีพายุทำให้ท่านตกใจกลัว  จะทำอะไรโง่ๆ เช่นนั้น  ไม่ใช่เช่นนั้นแน่  เพราะเปโตรแล่นเรือและหาปลาที่นี่มาทั้งชีวิต  ย่อมเคยพบอากาศแย่ๆ เช่นนี้มาแล้ว  มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขา  เขาคิดว่าการที่พระเยซูเจ้าทำดำเนินอยู่บนน้ำเป็นมายากล  และเขาต้องการทดลองเดินบนน้ำบ้าง “ผมทำบ้างได้ไหม”  ไม่ได้  ไม่น่าได้  เขาพยายามพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าศิษย์อื่นๆ มั้ง  ไม่ใช่  ไม่น่าเป็นเช่นนั้น

เราเคยเห็นเปโตรในพระวรสารตอนอื่นๆ เขาเป็นคนกล้าและหลายครั้งเป็นคนตรงไปตรงมา  พูดหรือทำอะไรก่อนคิด  เขาเป็นคนจริงใจ  ไม่คิดหาเหตุผลมาก  แน่นอน  พระองค์ว่าท่านไม่สามารถเดินบนน้ำ  ประสบการณ์ชีวิตที่เป็นชาวประมงต้องสอนเขาให้อยู่ในเรือ  ในเวลาที่เขาก้าวแรกลงไปในคลื่น  แต่เขาไม่ได้คิดในทางนี้  เปโตรเห็นพระเยซูเจ้า  ก็ต้องการไปอยู่กับพระองค์  เขาคิดเพียงแค่นี้

เวลาเราเผชิญพายุแห่งปัญหาในชีวิต  เราอาจแสวงหาที่ปลอดภัยพ้นจากคลื่นลมพายุ  และหาที่หลบในเรือเท่าที่หาได้  หันเข้าข้างใน  พยายามปิดตัวจากโลก  แต่พระเยซูเจ้าอยู่ที่นั่นเสมอ  แม้ท่ามกลางพายุของเรา  บ่อยครั้งเราจะเรียกหาพระองค์  ขอพระองค์มาหาเรา  มาช่วยเราให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ

บางทีเราต้องทำเหมือนเปโตร  ออกจากที่สะดวกสบาย (Comfort zones)  เพื่อมุ่งไปข้างหน้าจริงๆ  เราต้องก้าวออกจากทะเลพายุแห่งเขตแดนที่ไม่มีอนุญาต  ไปหาพระเยซูเจ้า  ไว้วางใจว่าพระองค์จะนำเรา  แม้บางครั้งจะลำบาก  พระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์จับมือของเราทันเวลาตามที่พระองค์ทรงเห็นควร  นำเราไปสู่แสงสว่างของวันใหม่และเจิดจ้ากว่าเมื่อวาน

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล
จาก  Daily Homilies โดย Catholic  Diocese  of  Lansing,
(กรกฎาคม-กันยายน 2017), หน้า 354-355.