Skip to content

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่แผนกสตรี เจ้าหน้าที่แผนกสังคมและเจ้าหน้าที่แผนกเยาวชน ได้จัดกิจกรรมอบรมน้องๆบ้านมารีนาพะเยา ที่น่ารักทุกคน ช่วงเช้า นำโดยคุณมยุรี ศรีสุข และคุณบุญสี สาวินาเว ให้การอบรมในหัวข้อ ” การรู้จักครอบครัวและชุมชน อย่างมีความสุข ” ครอบครัวต้องเป็นหลัก เยาวสตรีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ช่วงบ่าย นำโดย นายยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆบ้านมารีน่า พะเยา ในช่วงบ่ายเพื่อให้น้องๆได้รู้จักตนเอง ได้รู้จักผู้อื่นและได้รู้จักสังคมมากยิ่งขึ้นอาศัยกิจกรรมละลายพฤติกรรม การเปิดใจเพื่อบอกข้อดีและข้อบกพร่องของเพื่อนผ่านทางกระดาษและการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ขอให้พระนำทางชีวิตของน้องๆทุกคนเสมอ ขอบคุณซิสเตอร์ น้องๆและเพื่อนร่วมทางทุกคนของพระทรงอวยพระพรครับ

20246002_10213998644906237_2517136569180753786_n