อบรม “ทักษะการฟัง”
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2017
เนื่องจากวันที่ 6 กรกฎาคม ระลึกถึงนักบุญมารีอา  กอแรตตี  เป็นวันภาวนาเพื่อผู้เยาว์  สังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เชิญ ผศ. ดร. สมบัติ  สกุลพรรณ์  คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และประธานสะมาริตันส์เชียงใหม่  มาอบรมเรื่องการให้คำปรึกษา  โดยเน้นทักษะการฟัง  แก่บรรดานักบวช ครู  และผู้ร่วมงานอภิบาล  จำนวน 49 คน  ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่เวลา 10.30 – 16.30 น.
สะมาริตันส์ คือ สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนคุยทางโทรศัพท์  เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย  อาสาสมัครมาจากหลากหลายอาชีพ… โดยไม่ได้รับผลตอบแทน… ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ปรัชญา  หรือลัทธิการเมืองใดๆ
สนใจข้อมูลรายละเอียดดูที่ www.samaritansthai.com

 

วันภาวนาเพื่อผู้เยาว์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2017
เซอร์คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  ได้รับดีวีดี “ประวัตินักบุญมารีอา  กอแรตตี” ไปประชาสัมพันธ์กับนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียนของคณะ  และที่สมาชิกไปทำงานในสังฆมณฑลต่างๆ    โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  เซอร์อธิการได้นำไปเผยแพร่ต่อในเฟสบุ๊คของโรงเรียน
ส่วนที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่  เราถวายมิสซาเช้า 07.00 น.  ดูประวัติของนักบุญ  และได้เชิญ คุณณัฐวุฒิ  บัวประทุม  นักกฎหมายผู้พิทักษ์สิทธิเด็ก  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  มาแบ่งปันเรื่องกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการทำผิดต่อผู้เยาว์  ใช้เวลา 09.15 – 11.00 น.  เวลาผ่านไปเร็วมาก  มีกฎหมายที่เราน่ารู้อีกมากมาย  สำหรับการอภิบาลเด็กและผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  เวลา 11.30 น. – 12.30 น.  อ.ศรีนวล  วิวัฒน์คุณูปการ  ได้พูดถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้  โดยยกกรณีศึกษามาให้เราแสดงความคิดเห็น
คุณณัฐวุฒิ  ได้ชมประวัตินักบุญมารีอา  กอแรตตี  อยู่ร่วมฟัง  อ.ศรีนวล  บรรยาย  ร่วมรับประทานอาหารเที่ยวร่วมกัน  จึงแยกย้ายกลับบ้าน
จากการประเมินผล  รู้สึกดีใจที่มีการจัดสัมมนาในโอกาสฉลองนักบุญมารีอา  กอแรตตี  ในเรื่องกฎหมายของคุณณัฐวุฒิ  น่าจะมีเวลามากกว่านี้  และควรจัดอีกเพื่อครูจากโรงเรียนและผู้ดูแลเด็กและเยาวชนตามศูนย์คาทอลิกของเราจะได้ร่วมมือกันยิ่งขึ้น

บิชอป วีระ  อาภรณ์รัตน์

 

0

Recommended Posts