วันที่ 13 มิถุนายน 2017 เขตวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ แจ้ห่ม นำโดยคุณพ่อบรูโน รอสซี่ (คุณพ่อเจ้าอาวาส) คุณพ่อราฟาแอล ซันโตนา ซึ่งทั้งสองเป็นบาดหลวงคณะตรีเวเนโต ได้จัดให้มีฉลองวัดนักบุญอันตน แห่งปาดัว บ้านแม่หมีนอก หมู่ 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้เชิญคุณพ่ออนุพงษ์ ดำรงค์อุษาศิล มาเป็นประธานในพิธีบูชามิสซาฉลองวัดนักบุญอันตนแห่งปาดัว ที่บ้านแม่หมีนอก ครั้งนี้ โอกาสนี้มีสัตบุรุษจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมฉลองวัดกว่า 90 คน คุณพ่อเจ้าอาวาสได้กล่าวตอนท้ายของมิสซาว่า คริสตชนที่นี่มีความศรัทธา เห็นได้จากคริสตชนที่มาแก้บาป รับศีลมหาสนิทเป็นจำนวนมากอย่างศรัทธายิ่ง

Recommended Posts