Skip to content

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศการสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 5 คน หนึ่งในนั้น มี “พระคาร์ดินัลใหม่จากประเทศลาว” รวมอยู่ด้วย การแต่งตั้งครั้งนี้ ไม่มีพระคาร์ดินัลใหม่ที่เป็นชาวอิตาเลี่ยน และพระคาร์ดินัลที่ทำงานในโรมันคูเรีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลือกของพระสันตะปาปา ฟรังซิส นั่นคือ เลือก “ยกระดับความสำคัญของสังฆมณฑลสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน” และ “พระศาสนจักรคาทอลิกในลาว” นั่นเอง
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงแจ้งอย่างเป็นทางการว่า วันที่ 28 มิถุนายน พระองค์จะสถาปนาพระคาร์ดินัลใหม่ 5 คน โดยหนึ่งในนั้น มีจาก “ประเทศลาว” ด้วย

รายชื่อพระคาร์ดินัลใหม่ ทั้ง 5 คนมีดังนี้

1)อาร์ชบิชอป ฌอง แซร์กโบ แห่งอัครสังฆมณฑลบามาโก ประเทศมาลี
2)อาร์ชบิชอป ฆวน โฆเซ่ โอเมย่า แห่งอัครสังฆมณฑลบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
3) บิชอป อันเดอร์ส ออร์โบเรลิอุส แห่งสังฆมณฑลสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
4) บิชอป หลุยส์ มารี หลิ่ง มังคะเนกุล ผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งปากเซ ประเทศลาว
5)อาร์ชบิชอป เกรกอริโอ โรซ่า ชาเวซ บิชอปผู้ช่วยแห่งอัครสังฆมณฑล ซาน ซัลวาดอร์ ประเทศ เอล ซัลวาดอร์

การแต่งตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ จะทำให้คณะพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ มีจำนวน 121 คน ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ที่ 120 คน อย่างไรก็ตาม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ตัวเลขจะกลับไปอยู่ที่ 120 คน เพราะจะเป็นวันคล้ายวันเกิดครบ 80 ปีของพระคาร์ดินัล อันโตนิโอ มารีอา เวโญ่ ซึ่งจะทำให้ท่านหมดสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง