Skip to content

คณะซิสเตอร์ซาเวเรียน ที่จังหวัดน่าน ขอขอบคุณบิชอปฟรังซิส เซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ได้ส่งครูคำสอน นางสาวน้ำฝน โว่ยแม้ มาช่วยงานอภิบาลที่จังหวัดน่านกับเรา เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว การทำงานร่วมกันระหว่างคณะของซิสเตอร์ที่เป็นคนต่างชาติกัยครูคำสอนคนไทย เป็นการร่วมงานที่ได้ผลในงานอภิบาล สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ และขอขอบคุณพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้จัดอบรมเกี่ยวกับ superbook ซึ่งเป็นแผนการสอน ที่ทางเราได้นำไปใช้สอนกับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี

18341666_313380269075906_5671794933694530224_n