Skip to content

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2017  บิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มาเป็นประธาน เสกวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ บ้านใหม่ห้วยส้ม โดยมีบรรดานักบวช ชาย หญิง และสัตบุรุษเข้าร่วมแสดงความยินดี กับวัดหลังใหม่เป็นจำนวนมาก

ประวัติโดยย่อ

วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์แห่งนี้กำเนิดขึ้นด้วยความริเริ่มเอาใจใส่ของคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี บาทหลวงคณะปีเม คุณพ่อต้องการให้สัตบุรุษชาวอาข่าที่เข้ามาตั้งหลักแหล่งในเมืองเชียงใหม่ได้มีที่อยู่อาศัยในที่แห่งเดียวกัน จึงได้มอบเงินจำนวนหนึ่งซื้อที่ดินขนาด 2 ไร่ ณ บ้านใหม่ห้วยส้มนี้

วันที่ 1  กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2007 คุณพ่อซิมบัลดีร่วมกับบรรดาสัตบุรุษและผู้มีจิตศรัทธา ได้แก่ คุณเกษม ไชยพร  คุณเจริญ คำปัน  คุณอาผ่า กฤตนัน  และคุณอาโล๊ะเปียงเซ ได้มอบเงินเพื่อการก่อสร้างวัดหลังแรกขึ้น  โดยให้นามว่า “วัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ บ้านใหม่ห้วยส้ม” ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ คุณพ่อซิมบัลดีได้ประกอบพิธีเสกวัดในวันที่ 30 สิงหาคมในปีเดียวกัน และคุณพ่อเป็นผู้ดูแลอภิบาลคริสตชนในวัดหลังนี้  แต่ในเวลาต่อมาเนื่องจากระยะทางไกลจากวัดที่คุณพ่อประจำอยู่ จึงขอสังฆมณฑลมอบหมายให้อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่เป็นผู้ดูแลแทน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2010 ในสมัยคุณพ่อวุฒิเลิศ แห่ล้อมเป็นเจ้าอาวาส โดยมอบหมายให้คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล เป็นผู้ดูแลอภิบาลคริสตชนในวัด นับเป็นบาทหลวงองค์แรกจากอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ที่ดูแลอภิบาลวัดหลังนี้ และคุณพ่อประสิทธิ์ ดิมู มาทำมิสซาช่วงหนึ่ง ก่อนที่คุณพ่ออนุพงศ์ ดำรงอุษาศีล มาดูแลอภิบาลเป็นครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน โดยไปประกอบพิธีมิสซาเดือนละครั้ง มีนายนาตาแล ลีบือหมื่อแลเป็นผู้นำสวดประจำวัด ตลอดระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน สัตบุรุษในเขตวัดทุกคนยังคงรักษาความเชื่อ ความศรัทธาในการเป็นคริสตชนได้อย่างมั่นคงตลอดมา

อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปวัดก็เริ่มเก่าและผุพัง คริสตชนจึงได้พูดคุยกันว่าอยากมีวัดหลังใหม่ ที่สุดพระเจ้าก็ทรงรักและเมตตาพวกลูก เมื่อคุณพ่อสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้อนุญาตและสนับสนุนพวกลูกในการสร้างวัดหลังใหม่ โดยได้พาผู้ใจบุญมาเยี่ยมพวกลูก ซึ่งพวกลูกไม่เคยพบและรู้จักมาก่อน และได้ปรึกษาหารือกันถึงการสร้างวัดหลังใหม่ พวกลูกเชื่อว่านี่เป็นพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงจัดให้มีผู้ใจบุญสร้างวัดหลังใหม่ให้ วัดหลังใหม่เริ่มได้รับการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 มกราคม ปี ค.ศ. 2016 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนในปีเดียวกัน

1