Skip to content

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2017 สังฆมณฑลเชียงใหม่  ได้มีพิธีบวชบาทหลวงใหม่ ที่อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่  โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  เป็นประธานในพิธี

ประวัติส่วนตัวประวัติบาทหลวงใหม่
คุณพ่อราฟาแอล ทนงศักดิ์ บิโข่ (Mid.)

 

ประวัติส่วนตัว

วัน/เดือน/ปี          : 17 มีนาคม 1982
รับศีลล้างบาป     : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 1982 ที่วัดอัครเทวดา ราฟาแอล ขุนแปะ
สัตบุรุษเขต          : วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน
บิดาชื่อ                  : มัทธิว ดูแฮ   บิโข่
มารดาชื่อ              : เทเรซา พะเจ๊ะ   บิโข่
จำนวนพี่น้องในครอบครัวทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 6 (พี่น้องเป็นผู้ชายทั้งหมด)

กระแสเรียก:
ในปี ค.ศ 2000 ได้รู้จักคณะธรรมทูตอิเดนเตสโดยผ่านทางพี่คนหนึ่งซึ่งเขาได้แนะนำให้ผมรู้จักกับ บราเดอร์คมกฤช ในเวลานั้น และผมได้มีโอกาสคุยกับบราเดอร์คมกฤช และเขาได้แนะนำผมเกี่ยวกับ การมีชีวิตเพื่อคนอื่นและในเวลานั้นผมก็คิดอยู่เหมือน

กันว่า เรามีพี่น้องทั้งหมด 7 คน และไม่มีใครเลยที่จะมารับใช้พระเป็นเจ้า หากพระเป็นเจ้าเลือกใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวก็คงจะดีมากครับ และหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อกับคุณพ่อคมกฤชเรื่อยๆ โดยทางจดหมายเดือนละครั้ง ได้ใช้เวลาประมาณ 2 ปีกว่าๆ และในปี 2003 ก็ได้เข้ามาสัมผัสชีวิตอยู่ในหมู่คณะที่วัดนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และที่นี่นี่เองผมก็มีโอกาสช่วยสอนคำสอน และได้ช่วยงานที่วัดต่างๆ และโรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์

ปี 2003– 2005     ผู้ฝึกหัดในคณะ
ปี 2005 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 กรกฎาคม 2005 ที่วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
ในปี ค.ศ.  2011 ทางคณะได้ส่งบราเดอร์ไปเรียนต่อที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 20 มิถุนายน 2014 ที่วัดนักบุญมัทธิวผู้นิพนธ์พระวรสาร กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดย บิชอปจูเซปเป้ มาร์ชานเต (Giuseppe Marciante)

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 27 ตุลาคม 2014 ที่วัดของคณะในกรุงโรม ประเทศอิตาลีโดย บิชอปลอเรนโซ เลอูซิ ( LorenzoLeuzzi)
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต  28 มิถุนายน 2015 ที่วัดของคณะในกรุงโรม ประเทศอิตาลี
รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร  4 ตุลาคม 2015 ที่วัดของคณะในกรุงโรม ประเทศอิตาลีโดย บิชอปลอเรนโซ เลอูซิ( LorenzoLeuzzi)

คติพจน์ : ผู้ใด​ปฏิบัติ​ตาม​วาจา​ของ​เรา ผู้​นั้น​จะ​ไม่​พบ​ความ​ตาย​เลย (ยอห์น 8,51)

1