Skip to content

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม  คุณพ่อธนากร  เลาหบุตร  เจ้าอาวาส ( ปีที่ 2)  ได้เชิญพ่อมาเป็นประธานมิสซา  โปรดศีลกำลัง   แก่เยาวชน  45  คน  รับศีลมหาสนิทครั้งแรก  31 คน  และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน  Y.C.S. จำนวน  34  คน  ก่อนพิธี  พ่อได้สนทนากับ  นักเรียนและเยาวชนรวมทั้งเด็กประจำของโรงเรียนนุชนารถ  ซึ่งมีซิสเตอร์คณะมารีอา บัมบีน่า  ดูแลรับผิดชอบ

หลังรับศีลมหาสนิท  ได้ถามเยาวชนเรื่องกระแสเรียกนักพรต  คณะคาร์เมไลท์  มีเยาวชนหญิง 2  คนสนใจจะไปสัมผัสชีวิตในช่วงปิดเทอม

เนื่องจากพระวรสารวันอาทิตย์  กล่าวถึง  “ประชาชนที่จมอยู่ในความมืด  ได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่”  พ่อได้ยกตัวอย่างของ ศ.วิริยะ  นามศิริพงศ์พันธ์  เป็นผู้พิการทางสายตาแต่ได้รับการอบรมจากซิสเตอร์ซาเลเซียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอด  พญาไท  สมัยโน้น  จึงขอรับศีลล้างบาป  และปัจจุบัน  มาตั้งศูนย์ ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เชียงดาว  จ.เชียงใหม่

เมื่อเป็นศิษย์พระเยซูเจ้า  ต้องทำงานประกาศข่าวดี

1