Skip to content

ร่วมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 21-วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 60 ที่ผ่านมาตัวแทนจากศูนย์ประสานงานเยาวชนคาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้ร่วมวันเด็กแห่งชาติกับชมรมนักศึกษาคาทอลิก มมร ล้านนา ณ บ้านแม่สะลี ม.1 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีนักศึกษาที่ไปด้วยกันในครั้งนี้ประมาณ 40 กว่าคนและมีน้องๆและผู้ปกครองร่วมเกือบ 300 กว่าคน หลังจากกิจกรรมนักศึกษาได้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งแต่ละประสบการณ์นั้นย่อมมีประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่นอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีดีขอพระเจ้าอวยพรครับ

15626228_1783659651895423_4472679955641808970_o