Skip to content

วันที่ 30 ธันวาคม 2016 เขตวัดนักบุญเปาโล อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีพิธีเสกและเปิดวัดนักบุญเปาโลหลังใหม่ โดยพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน และก่อนวันฉลอง 3 คืน ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณและเทศน์เตรียมจิตใจโดย คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ สมพงษ์ กัมพลกูล เป็นผู้เทศน์เตรียมจิตใจ ส่วนในคืนวันที่ 29 ธันวาคม ได้จัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อฉลองพระคริสต์สมภพ โดยคุณพ่อเปาโล เจริญ นันทการ ผู้ช่วยบิชอปฝ่ายบุคลภิบาล เป็นประธาน

วัดนักบุญเปาโล นาเกียน ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงโผล่ง ซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่การเดินทางค่อนข้างลำบาก เพราะภูเขาสูงและลาดชัน สำหรับประวัติความเป็นมาของคริสตชนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียนนี้เริ่มด้วยงานแพร่ธรรมโดยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งสมัยนั้นคุณพ่อเป็นครูคำสอนประจำอยู่ที่เขตวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ แม่ปอน มีความสนใจและกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรม เมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งจากหมู่บ้านแม่สะเตมาบอกคุณพ่อยอแซฟ เซกีน๊อต เจ้าอาวาสเขตแม่ปอนในขณะนั้นว่ามีความสนใจสมัครเข้ามาเรียนคำสอน แต่คุณพ่อบอกว่ายังไม่สามารถขยายพื้นที่งานแพร่ธรรมได้ในช่วงนั้น เพราะมีพื้นที่กว้างขวางอยู่แล้ว ขอให้รอสักระยะหนึ่งก่อน ในที่สุดคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล ซึ่งขณะนั้นทำงานครูคำสอนมีความสนใจและสมัครเข้าไปสำรวจความเป็นไปได้ แต่ปรากฏว่าสมัยนั้นยังไม่มีทางรถยนต์ จะต้องเดินเท้าเข้าไปจากตัวอำเภออมก๋อยเข้าหมู่บ้านระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในที่สุดคนที่นำทางเข้าหมู่บ้านแม่สะเต นั้น รู้สึกเหนื่อยไม่อยากเดินทางต่อไปที่แม่สะเตจึงนอนค้างคืนที่หมู่บ้านนาเกียนนี้ และได้เล่าถึงจุดประสงค์ของการมาเพื่อประกาศความเชื่อแบบคาทอลิก ซึ่งทำให้ชาวบ้านที่หมู่บ้านนาเกียนแห่งนี้มีความสนใจเข้ามาเรียนคำสอนหลังจากนั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนได้มีสามเณรใหญ่ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้เข้าไปสอนคำสอนทุกปี ในที่สุดเริ่มตั้งแต่วันนั้นจนถึงป ค.ศ. 2016 ปัจจุบันที่เขตอมก๋อยนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 เขตวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย เขตวัดนักบุญลอเรนโซ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับเขตวัดนักบุญเปาโล แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียน เป็นพี่น้องกะเหรี่ยง (โปล่ง) มีคริสตชนที่รับศีลล้างบาปแล้ว510คน และกำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมจิตใจสำหรับการเข้าศีล้างบาปอีก 200 กว่าคน กว่า 30 ปี มีคุณพ่อที่เคยดูแลเขตวัดนักบุญเปาโล นาเกียนเริ่มด้วยคุณพ่อสมพงษ์ กัมพลกูล, คุณพ่อสุธี เจริญกูล (สำหรับคุณพ่อสุธี เจริญกูล เป็นบาทหลวงที่อยู่นานที่สุดและได้ริเริ่มนำตัวอักษาโรมันมาใช้กับภาษาโปล่ง จนมีหนังสือเพลง บทอ่านต่างๆ ด้วย) คุณพ่อสถิต สะอิ คุณอนุพงษ์ ดำรงอุษาศีล คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ คุณพ่อจตุพงษ์ โชคบวรสกุล คุณพ่อประภาส สายธารวนาวาส คุณพ่อศตวรรษ ไฝ่หาคุณธรรม (ปัจจุบันดูแลในโซนเขตวัดแม่พระบังเกิด อมก๋อย) และคุณพ่อธงชัย วิวัฒน์ชาวพันธ์ เจ้าวัดปัจจุบัน

15731817_1243258815765806_424251832074584444_o