Skip to content

เมื่อวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2016 สื่อมวลชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากสภาบิชอปอีตาลี ส่งทีมงานสื่อมวลชนมืออาชีพให้การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนจากสังฆมณฑลต่างๆ ในประเทศไทย ที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โอกาสนี้มีคุณเปาโล รับผิดชอบสื่อมวลชนของสังฆมณฑลเวโรนาและสภาบิชอปอีตาลี มาให้การอบรมและฝึกปฏิบัติทั้งเขียนบรรยายข่าว การถ่ายภาพ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิตข่าวด้วยวีดีโอ เพื่อสร้างทีมงานนักสื่อมวลชนมื่ออาชีพให้กับสังฆมณฑลต่างๆ

1
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง