ขอแสดงความยินดีกับมาเซอร์ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชนปกาเกอะญอ พัฒนาทักษะด้านดนตรีมาตลอด และครั้งนี้ได้ส่งทีม มูโค่พอ (สรวงสวรรค์) Children’s choir. ประกวดดนตรีนานาชาติ วันที่ 20 ตุลาคม 2016 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ มีทั้งหมด 57 ทีม รวมจากประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับประเภทนี้ มี 5 ทีม

ร้องเพลง 4 เพลง คือ

  1. Angels Carol ของ  John Rutter
  2. The Seal Lullaby ของ Rudyard Kipling
  3. “Ave Maria” ของ Zoltan Kodaly
    4.Doo lei doo lei ของ ชิ  สุวิชาญ

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และรางวัลพิเศษ the most promising children’choir   (1 ใน 53 ทีม)
ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย   เป็นประธานมอบรางวัล
ขอขอบคุณ คุณพ่อวินัย บุญลือ ที่คอยให้กำลังใจและพระพร ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสและช่วยเด็กๆ และเยาวชนของเรา

 

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
24 ตุลาคม ค.ศ. 2016

0

Recommended Posts