Skip to content

พ่อเดินทางเกือบ 5 ชั่วโมง บ่ายวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2016 จากเชียงใหม่มาแม่สลอง และถึงบ้านเทอดไทย พบคุณพ่อมักซิโม บอลกัน มาเยี่ยมที่นี่ และ พบคุณพ่อมาระโก ริโบลินี เจ้าอาวาส มีหมู่บ้าน 26 แห่งในเขต (ไม่นับเขตฝางอีก 24 แห่ง) เป็นเขตการแพร่ธรรมของคณะปีเม

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 2016 ฉลองวันแพร่ธรรมสากล เช้า 07:15 น. เราเดินทางประมาณ 30 นาทีถึง หมู่บ้านแม่หม้อ ชาวบ้านตั้งแถวต้อนรับทักทาย ชาวบ้าน (อาข่า) และถวายมิสซา เวลา 08:15 น.

หลังพิธีมิสซา ครูคำสอนรายงานว่ามีชาวบ้านทั้งหมด 243 คน เป็นคริสตชนคาทอลิก 24 คน เป็นคริสตังสำรอง 23 คน ดีใจที่บิชอปมาเยี่ยม หลังอาหาร ได้แวะดู โรงเรียนจีน ที่คุณมากาแร๊ต ชาวไต้หวัน ได้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว และกำลังสร้างตึกใหม่ 4 ชั้น

บ่าย เวลา 14.15 – 16.00 น. พบกับครูคำสอน 20 คน (มีผู้หญิง 4 คน) ผมนำวีดีทัศน์ในหลวง เข้าเฝ้าโป๊ปยอห์น 23 เมื่อ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1960 มานำการพบปะสนทนา และนำดีวีดี บุรุษแห่งสันติ (นักบุญโป๊ปยอห์น ปอล ที่ 2) เนื่องจากกำลังก่อสร้างวัดนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 เวลา 16.15 น. เสกอาคารอภิบาล และสะพานของวัด

ระหว่างอาหารเย็น มีซิสเตอร์คณะ Consolata 2 ท่านมาดูงานที่นี่ คนหนึ่งชาวอิตาเลี่ยนเป็นธรรมทูตที่ประเทศมองโกเลีย อีกคนหนึ่งเป็นชาวโคลอมเบีย

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม เวลา 9.15 น. พบคริสตังสำรอง จาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 55 คน เวลาที่พ่ออบรมเกี่ยวกับบทข้าพเจ้าเชื่อ ฝนตกหนักมาก ทำให้ไฟดับ แต่เรามีตึกอภิบาลใหม่ ใช้เป็นครั้งแรก และมีมิสซาเวลา 11.15 น. และรับประทานอาหารร่วมกัน ตอนบ่าย มีสอนคำสอนแยกเผ่า อาข่า และลาหู่ เรื่องพิธีมิสซา แล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้านบ่ายโมงกว่า เราเดินทางกลับ ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.

ในเขตนี้ มีครูโมเสส และครูเปรม เดินทางไปสอนคำสอนแก่ผู้สนใจศาสนา ตามหมู่บ้าน และเชิญให้มารวมกันที่วัดเทอดไทย ปีละ 2 ครั้ง ใช้เวลาเรียนคำสอน 2 ปี จึงค่อยให้รับศีลเริ่มชีวิตคริสตชน พ่อดีใจที่อาทิตย์แพร่ธรรมสากล ได้ไปวัดพระตรีเอกภาพ เทอดไทย ที่ปีหน้าจะแยกเป็นเขตใหม่ คุณพ่อและครูคำสอนช่วยกันสอนคำสอนคริสตังสำรองจริงจัง สม่ำเสมอดีมาก

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
24 ตุลาคม ค.ศ. 2016

14556629_704273109728335_5588225525617899379_o
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง