Skip to content

เมื่อวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาพวกเราจากเชียงใหม่ เชียงดาว เวียงป่าเป้า และเชียงรายจำนวน 58 คน มีตั้งแต่อายุ 6 ปี – 65 ปี ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี มารีอาโปลีของคณะโฟโคลาเร ณ สายธาร รีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ได้มีผู้มาร่วมงานกว่า 300 คน จากทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา  และลาว นับเป็นบรรยากาศแห่งความรักซึ่งกันและกันระหว่าง เด็ก เยาวชน พ่อบ้านแม่บ้าน บรรดาสามเณร  บาทหลวง บิชอป พระภิกษุ ฯลฯ ต่างมีรอยยิ้ม มิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุจดังเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกัน

หัวข้อของงาน “พระพร การทุ่มเท เป้าหมาย พระพรของความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเป็นเจ้าประทานโดยผ่านทางเคียร่า ลูบิค ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเจริญชีวิตตามพระวรสาร ได้แพร่ขยายไปตามเขตต่างๆในประเทศไทย อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนตน ทุ่มเทออกแรงทั้งกายและจิตใจ ในการมีประสบการณ์ที่จะนำพระพรนี้เข้าไปในด้านต่างๆ ของชีวิตและสังคมผ่านทางการเข้าทำกิจกรรม เช่น  ศาสนสัมพันธ์ ครอบครัว เยาวชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และการศึกษาช่วงสุดท้ายของงานได้รับชมวีดิทัศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพวกเราต่างประทับใจและตั้งใจที่จะพยายามดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงเชื่อเชิญเราที่ว่า“จงปลูกต้นไม้ในทะเลทราย” ได้จุดประกายไฟในตัวของพวกเรา ที่จะนำความรักไปในที่ขาดความรัก ที่ไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนผู้ร่วมงานคนหนึ่งบอกกับเราว่า “ให้อภัยเขา 1 ครั้ง คือการปลูกต้นไม้ 1 ต้น”

ส่วนพวกเราจากเชียงใหม่-เชียงราย ที่ได้ไปร่วมงานนี้ พวกเรา“โมทนา…ขอบพระคุณพระเจ้า”ที่ได้สอดส่องดูแลเรา ช่วยเหลือเราสำหรับค่าเดินทางและค่าลงทะเบียน โดยผ่านทางผู้มีจิตใจกว้าง ที่ให้และแบ่งปันขอขอบคุณพระคุณคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์ ที่ได้มาร่วมเป็นกำลังใจเป็นความรักให้กับพวกเราในงานนี้แน่นอนว่า เสียงที่พวกเราได้ร้องในงานมารีอาโปลี ยังดังกึกก้องในใจของเราที่ว่า “ชาวโลกต่างรอคอยความรักจากเรา เริ่มรักกันเดี๋ยวนี้มารักซึ่งกันและกัน มาสร้างสรรค์มารีอาโปลี ชั่วนิรันดร”(มารีอาโปลี เป็นภาษากรีก แปลว่า เมืองแม่พระ)

จากบ้านโฟโคลาเร เชียงใหม่

80104