Skip to content

เสกวัดนักบุญมอนิกา จ.น่าน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2016 สังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้มีการเสกวัดใหม่ ที่จังหวัด น่าน ชื่อวัดนักบุญมอนิกา น่าน โดย บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้มีพี่น้องสันตบุรุษมาเข้าร่วมเสกวัดใหม่เป็นจำนวนมาก

นักบุญมอนิกา
ค.ศ. 331-387
(ฉลอง 27 สิงหาคม)

มอนิกาเป็นชาวเมืองทากาสท์  (ปัจจุบันคือ อัลจีเรีย) ในแอฟริกาเหนือ  เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคง  และมีความศรัทธา  โดยอาศัยความอ่อนโยนของเธอ  ได้ทำให้สามีซึ่งเป็นคนต่างศาสนา  มีนิสัยฉุนเฉียวได้กลับใจ  โดยอาศัยพลังแห่งคำภาวนาและน้ำตา  เธอยังทำให้ออกัสตินบุตรชายที่หลงผิด  และเจริญชีวิตเที่ยวเตร่  สนุกสนาน  ได้กลับใจอีกด้วย  เธอได้รอคอยและพยายามออกแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลานานถึง 16 ปี  เพื่อให้ออกัสตินบุตรชายได้มีโอกาสพิจารณาดูชีวิตของตน  เธอติดตามเขาไปประเทศอิตาลี  ที่กรุงโรมและมิลาน  ไม่เคยย่อท้อ  เพราะเชื่อแน่ว่า  คำภาวนาจะช่วยให้ออกัสตินกลับใจ

ที่มิลาน  เธอได้มีโอกาสอยู่ร่วมในพิธีรับศีลล้างบาปของออกัสติน  แต่เธอไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นแอฟริกาบ้านเกิดอีกเลย  เพราะเธอได้สิ้นใจเมื่ออายุ 56 ปี  ที่เมืองออสเตีย (อยู่ห่างจากกรุงโรมไปทางตะวันออก ประมาณ 50 ไมล์)  นักบุญมอนิกาเป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคง  และมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง

ส่วนออกัสติน  หลังจากกลับใจมารับความเชื่อและรับศีลรับบาปจากนักบุญอัมโบรส  ที่มิลาน  ท่านได้กลับไปยังบ้านเกิด  เจริญชีวิตแบบนักพรต  และต่อมาได้รับเลือกเป็นบิชอปแห่งเมืองฮิปโป  ตลอดเวลา 34 ปี  ท่านได้ทำหน้าที่ผู้อภิบาลสัตบุรุษอย่างดีเยี่ยม  ด้วยการเทศน์สอน เขียนหนังสือ  และอธิบาลข้อความเชื่ออย่างรอบคอบ  ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ. 430  (อายุ 76 ปี)  ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญ  และฉลองวันที่ 28 สิงหาคม

1