Skip to content

พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของผม

บทความนี้เป็นบทสัมภาษณ์คุณพ่อปีเตอร์  กลาส  ชาวโปแลนด์  ผู้ทำพิธีไล่ผี  ในสังฆมณฑลปอร์ตสเมาท์  ในประเทศอังกฤษตอนใต้  ได้บวชเป็นบาทหลวง ค.ศ. 1989  และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสมาคมนานาชาติของผู้ทำพิธีไล่ผี

คุณพ่อกลาส :  คุณพ่อได้เริ่มงานนี้เมื่อไร  ทำไม

เราอยู่ในยุคชอบสงสัย  ไม่สนใจเรื่องจิตชั่ว  ถือว่าเป็นเรื่องงมงาย  หลงมาจากยุคกลาง  ใครเชื่อว่าผีมีจริง  มักถูกล้อ… ความคิดของชาวตะวันตกปัจจุบันถือว่า  ความชั่ว ก็คือ การขาดความดี  หรือคิดว่าต้องบำบัดด้วยโปรแกรมยาหรือทางสังคม  แต่พระศาสนจักรคาทอลิกและพระคัมภีร์สอนเราว่า  เราทุกคนเกี่ยวกับการสู้รบทางจิตวิญญาณกับพลังของปีศาจ  เราต้องตระหนัก… ผมยอมรับว่าไม่สนใจเรื่องนี้หลายปีในงานอภิบาล  เหมือนบาทหลวงและนักบวชบางคน… ผมคิดว่าเป็นบาทหลวงที่ดี  ปฏิบัติหน้าที่สงฆ์  แต่ชีวิตจิตแย่หลายปี

จนกระทั่งวันหนึ่ง  พระเจ้าได้เปลี่ยนชีวิตของผมตลอดกาล  พระองค์ส่งชายหนุ่มคนหนึ่งมาคุกเข่าขอให้ผมช่วย  ตอนตี 4  เขาไม่ได้เมาเหล้า  หรือติดยา  ผมได้ภาวนาให้เขาไม่กี่นาที  ผมได้สัมผัสการแสดงพลังของปีศาจ  แต่พระเยซูเจ้าได้ช่วยชีวิตของผมด้วยพลังของศีลมหาสนิท  ผมได้ทำพิธีขับไล่ปีศาจ 5 ครั้ง  ช่วยชีวิตเขา  ทำให้ผมตาสว่าง  มีชีวิตใหม่

จากเหตุการณ์นั้นทำให้มีอัศจรรย์และการรักษาหลายครั้ง  กฎสำคัญข้อหนึ่งของการสู้รบทางจิต คือ เราไม่ควรเน้นเรื่องปีศาจ  แต่เราควรมองที่พระเจ้าเท่านั้น  หลายปีมาแล้วผมได้เรียนรู้ว่า  วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการปีศาจ คือ ต้องรักพระเจ้า

          คุณพ่อเตรียมทำงานนี้อย่างไร

เพื่อเตรียมการต่อสู้  เราต้องตระหนักว่าเราอยู่ในสงคราม  ผีปีศาจไม่ได้โจมตีเราทีละคน  แต่มันโจมตีการแต่งงาน  ครอบครัว  สถาบัน  บริษัท  วัด  และอื่นๆ  สำหรับเราบางคน  การต่อสู้ที่หนักที่สุด คือ ต่อสู้ภายในตัวเราเอง  ชีวิตคริสตชนมิใช่อยู่เฉยๆ (passive) เมื่อเราเข้าใจพลังเหล่านี้ว่าต่อสู้กับเรา  และเราต่อสู้เพื่อความจริง

ซาตานไม่มีอำนาจเหนือเรา  เว้นแต่เราทำบาป หรือเลือกทำโง่ๆ  เราก็เปิดประตูให้มัน

ซาตานไม่ใช่ลักษณะแต่งขึ้นมา  แต่มันฉลาดมาก  มันสามารถกระตุ้น  ทดลอง  แปลงร่างมันเอง  มันทำกับดักแยบยล  เหยื่อของมัน คือ มนุษย์  มันชอบหลอก  ควบคุม  และทำให้คนเชื่อใจ  ทำให้บาทหลวงเชื่อว่ามันไม่มีจริง  ทำให้มันมั่นคงขึ้น

กิจการของปีศาจ  ด้านหนึ่ง คือ การผจญ  อีกด้าน คือ การครอบงำ    การผจญนำไปสู่บาป  บาปที่ไม่ได้รับการเยียวยา  อาจนำไปสู่อิทธิพลของปีศาจ  หลายคนหันกลับมาหาพระเยซูคริสตเจ้าให้รักษา  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และการสารภาพบาป

ซาตานจะทำทุกสิ่งที่มันสามารถนำเราไปสู่นรกแห่งความโดดเดี่ยว  แม้เราจะมีครอบครัว  มีฝูงชน  หรือสื่อมวลชน เช่น เฟสบุ๊ค  ทวิตเตอร์  มีเพื่อนมากมาย

การแยกตัวออกทำให้เกิดความกลัว  ทำให้ขาดความเชื่อ  และขาดความวางใจในพระเจ้า  ถ้าเราเป็นของพระเยซูคริสตเจ้า  ปีศาจมาครอบงำเราไม่ได้

บิชอป  วีระ  อาภรณ์รัตน์
(แปลจาก Inside the Vatican, กุมภาพันธ์ 2016, 49-50)