Skip to content

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

มีความยินดีขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้า
ในโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
และฉลองครบรอบ 84 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย
บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2559
เวลา 8.30 น.
ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปีเรยีนาฯ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่