Skip to content

ข่าวดีสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่แถบตำบลหางดงและใกล้เคียง ขนาดนี้พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ได้มาสร้างอาคารและเปิดบ้านใหม่ของคณะ (ตามแผ่นที่ที่พ่อแนบมาด้วย) และเปิดบริการ “มิสซาวันอาทิตย์” เวลา 10.00 น. ให้กับพี่น้องที่จะมาร่วมมิสซาที่นั้นด้วย โดยเริ่มตั้งแต่อาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016 เป็นต้นไป

ติดต่อได้ที่  
093-2231669  (ซิสเตอร์ อารียา)
061-8843540  (อ้อน อัจฉรา)