Skip to content

บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษาประจำปี 2016 ของศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2016 โดยมีบาทหลวง นักบวช อาจารย์ สัตบุรุษ และเยาวชน มาร่วมภาวนาและให้กำลังใจประมาณ 150 คน

พระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดในมิสซาว่า “เวลาที่พ่อเป็นบราเดอร์เรียนปรัชญาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 พ่อเคยคิดว่าการรับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์นั้นไม่สำคัญมากนัก เพราะใครๆก็ไปอ่านพระคัมภีร์ในมิสซากันทั้งนั้น แต่พอถึงเวลาที่พ่อต้องรับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ พ่อจึงเข้าใจว่า มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะ ผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อด้วย ไม่ได้เป็นแค่การไปยืนอ่านเท่านั้น ในพระวรสารวันนี้พูดถึงความเชื่อของนายร้อยซึ่งเป็นคนต่างศาสนนา เขาเป็นคนใจดี รักลูกน้อง เพราะความเชื่อของเขาทำให้นายทหารนั้นหายเจ็บป่วย พระเยซูเจ้าทรงประทับใจในตัวเขา
พ่อได้อ่านคอลัมภ์หนึ่งในอุดมศานต์รายเดือน มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เขียนบทความโดยเล่าเรื่อง เศรษฐีคนหนึ่งเปิดการประกวด “คนโกหกเก่ง” (ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดี) คนที่จะประกวดต้องเสียค่าสมัคร ยิ่งมีคนเห็นโครงการของเขาก็ยิ่งมีคนมาสมัครเยอะ เพราะอยากได้เงิน พ่อไม่อยากให้เราจำว่าเขาโกหกเรื่องอะไรบ้าง แต่คนหนึ่งที่มาสมัครนั้นได้บอกกับเศรษฐีคนนั้นว่า เศรษฐีติดเงินเขา 100,000 บาท ซึ่งเป็นการโกหกวิธีหนึ่ง ที่สุด เศรษฐีก็ยอมจำนนและต้องจ่ายเงินให้ชายนั้นไปเพราะเขาโกหกได้เก่งมาก
ที่พ่อเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่า การที่พวกเรามาเรียนที่นี่ ไม่ได้มาเรียนรู้การโกหกและคนที่มาสอนก็ไม่ได้สอนเรื่องไร้สาระ การเชื่อฟังเป็นสิ่งจำเป็น อย่างน้อยบาทหลวง นักบวช ครูบาอาจารย์ ก็อยากให้เราเชื่อฟัง
นักบุญเปาโลบอกเราว่าอย่าฟังเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่ในความจริงของชีวิต เราส่วนใหญ่ชอบฟังแต่เรื่องไร้สาระ ไร้สาระสำหรับเราคืออะไร? ถ้าเราเชื่อว่า คุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูอาจารย์ สอนเราเรื่องของพระเจ้า ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ เราก็ควรจะเชื่อฟัง ตัวอย่างเรื่องที่ไม่ไร้สาระ เช่น พระเป็นเจ้าทรงรักเรา, ผู้ที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามเป็นเหมือนผู้ที่มีปรีชาฉลาดสร้างบ้านไว้บนศิลา, การรับศีลมหาสนิทจะทำให้เรามีชีวิต , ที่ใดมี 2-3 คนภาวนา พระเจ้าจะประทานพระพรให้ เป็นต้น พ่อขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มาฟังพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ อยากให้เราแข่งกัน แข่งกันในความเรียบง่าย ซึ่งเป็นพระพรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ความสุขในชีวิต และเมื่อเรามีความบกพร่อง ให้เราเริ่มต้นใหม่อย่างดี ให้เราเปิดใจ ยอมรับความเรียบง่ายในชีวิตของเรา”

หลังพิธี บรรดาครูอาจารย์ได้ผูกข้อมืออวยพรให้กับนักศึกษา จากนั้นมีการรับประทานอาหารและชมการแสดงต่างๆ ในบรรยากาศครอบครัว

0