Skip to content

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2016  ณ วัดแม่พระปฎิสนธินิรมล เมืองงาม มีพิธีบวชบาทหลวง ของคุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู  โดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภณณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี มีบรรดาบาทหลวง ซิสเตอร์ และสัตบุรุษมาร่วมงานอย่างมากมาย

ประวัติส่วนตัว
คุณพ่อกาเบรียล ทินกร ลาทู
วัน/เดือน/ปีเกิด    9 กันยายน ค.ศ. 1982 (พ.ศ.2525)
สถานที่เกิด                          บ้านปางตอง 27 หมู่ 7 ต.โป่งสา อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
รับศีลล้างบาปที่วัด              แม่พระลูกประคำ (โรซารีโอ) บ้านปางตอง
สัตบุรุษเขตอภิบาลวัด         นักบุญยอแซฟ  สะเมิง
ชื่อบิดา                                  นายสุชาติ             ลาทู
ชื่อมารดา                              นางอำพร              ลาทู
จำนวนพี่น้องในครอบครัว 4 คน (เป็นคนที่สอง)    กระแสเรียก
ได้มารู้จักกับคณะโดยผ่านทางการแนะนำของคุณพ่อคมกฤช อนามนารถ ซึ่งเป็นสมาชิกคนแรกของคณะที่เป็นคนไทยในขณะที่ทำงานกับคุณพ่อ  ณ   เวลานั้น  ที่วัด น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู  เวียงป่าเป้า  และใน
ปี ค.ศ. 2003 จึงตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้ฝึกหัดของคณะ
ปฏิญาณตนครั้งแรก             วันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2005
ในปี ค.ศ. 2008 ทางคณะได้ส่งบราเดอร์ไปเรียนต่อที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปฏิญาณตนตลอกชีพ           วันที่ 28 มิถุนายน 2015 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี
รับศีลบวชเป็นสังฆนุกร วันที่ 4 ตุลาคม 2015
คติพจน์  “ไม่มีความรักยิ่งใหญ่กว่าการเสียสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยอห์น 15:13)
การศึกษาอบรม
ระดับประถมศึกษา                  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์   (จ.แม่ฮ่องสอน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   โรงเรียนบ้านแม่แว (จ.เชียงใหม่)
ระดับอาชีวะศึกษา                   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  (จ.ลำพูน)
ระดับอุดมศึกษา                       ปรีญญาตรี สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัย ลาเตรัน               (ประเทศอิตาลี)
ปรีญญาตรี                                สาขาเทวศาสตร์ มหาวิทยาลัย ลาเตรัน                           (ประเทศอิตาลี)

กระแสเรียก….ที่ไม่มีวันหมดอายุ
        เมื่อสิบสามปีที่แล้วคุณพ่อคมกฤชได้บอกผมว่า…พ่อคิดว่าเธอมีกระแสเรียกนะ แล้วผมก็ตอบด้วยความไม่ลังเลใจทันที่ว่า… พ่อผมอายุมากแล้วคงเป็นไปไม่ได้หรอก แต่พ่อคมกฤชก็ตอบมาด้วยความมั่งใจว่า……กระแสเรียกไม่มีวันหมดอายุหรอก และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนักบวชของผม

สิบสามปีที่ผ่านมาเป็นการย้ำเตือนให้ผมเสมอว่าพระเป็นเจ้าไม่เคยเปลี่ยนพระทัยเลยในการเรียกผมให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และเสียงเรียกนี้ยังคงดังอยู่ในใจผมตลอดมา

ขอขอบคุณพ่อเฟร์นันโด เรียโล ปาล์ดา ผู้ก่อตั้งคณะ ที่ทำให้จิตรมณ์นี้เป็นแนวทางชีวิตของผม ขอบคุณคุณพ่อคมกฤช อนามนารถ ที่ได้แนะนำให้ผมมารู้จักกับคณะ ขอบคุณพ่อเอดูอาร์โด ที่เป็นอธิการที่ปลูกฝังและสั่งสอนให้ผมมีวันนี้ ขอบคุณสมาชิกทุกคนและทุกคนที่ได้ภาวนาให้กับผมมาตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูผมและอบรมสั่งสอนผมให้เป็นคนดีส่งเสริมให้ผมได้ศึกษาเล่าเรียน และบ่มเพาะความเชื่อให้กับผม ที่สำคัญยอมรับในการตัดสินใจของผมในการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นกำลังใจให้ผมเสมอมา

DSC09282