วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2016 เวลา 10.00 น. อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนและพิธีปฏิญาณตนตลอดชีพ ของซิสเตอร์คณะภคินีรักกางเขนแห่งท่าแร่ ร่วมกับ บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บิชอปแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่ คณะสงฆ์ นักบวชชาย/หญิง และสัตบุรุษร่วมชื่นชมยินดีจำนวนมาก ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ภคินีที่ฉลอง 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนได้แก่ ซิสเตอร์ เทเรซา ปราณี ว่องไว,ซิสเตอร์ เทเรซา อรอนงค์ ถินวัลย์, ซิสเตอร์ เทเรซา บังอร เฮืองฮุง, ซิสเตอร์โรซา พนมพร ปีพิมพ์, และซิสเตอร์เอลีซาเบ็ธ ศิริยาภรณ์ ผิวชัย ซิสเตอร์ที่ปฏิญาณตนตลอดชีพได้แก่ ซิสเตอร์ลูชีอา นาฏยา พันธิราช, ซิสเตอร์มารีอา เกสร ว่องไว และซิสเตอร์อันนา รุ่งนภา เตื่อยตา

 

ขอขอบคุณที่มา : อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

1

Recommended Posts