Skip to content

ใครๆ ก็ดีใจที่เรามีค่ายคำสอนสำหรับเด็ก-เยาวชน และผู้ใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนนี้
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน คุณพ่อธงชัย สุวรรณใจ ขับรถจากเชียงใหม่ไปวัดนักบุญยอห์น แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ค้างคืนที่นี่
หนึ่งทุ่มพ่อมีโอกาสสอนคำสอนเด็กๆ และเยาวชน 13 คน ที่จะรับศีลกำลังพรุ่งนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 8 เมษายน เดินทางไปวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านแม่กะไน มีซิสเตอร์สุพรรณี แย้มกรรณ ครูทิพวัลย์ กิจสกุล ไปด้วย นำรูปพระสามมิติ รูปกางเขนไปแจกสัตบุรุษ แต่พ่อขอให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมทำบุญสร้างวัดด้วย
บ่ายสองโมงไปถึงวัดนักบุญเปาโล แม่ลาน้อย เยี่ยมค่ายคำสอน มีเยาวชน 200 กว่าคน พี่เลี้ยง ครูคำสอนร่วมงานกัน
เดินทางต่ออีก 2 ชั่วโมง ไปวัดนักบุญยอห์น บัปติส แม่โถ และเดินทางต่อไปค้างคืนที่วัดนักบุญอันดรูว์ บ้านแม่จอกลาง ต้องปั่นไฟฟ้า คุณพ่อเจริญ นันทการ ถวายมิสซาตรีวาร เตรียมสัตบุรุษเสกวัดใหม่
เช้าวันเสาร์ที่ 9 เมษายน เวลา 09.30 น. คุณพ่อนิรุจต์ วงค์แจ่ม เป็นผู้ดูแลพิธีกรรม มีเสกถ้ำแม่พระ และมีผู้รับศีลกำลังประมาณ 80 คน จึงให้คุณพ่อเจริญร่วมทำพิธีด้วย พ่อเตรียมรูปไม้กางเขนให้เป็นที่ระลึกไม่พอ จึงต้องใช้รูปสามมิติ
บ่ายห้าโมงเย็นเดินทางกลับศูนย์มิสซังเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน เวลา 06.30 น. เดินทางไปเสกวัดนักบุญฟรังซิสอัสซีซี บ้านใหม่จัดสรร เขตวัดพระวิสุทธิวงศ์ แม่สาย เลยแม่สรวยไป 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นหมู่บ้านชาวอาข่า เป็นวัดที่ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาบิชอปฯ ฝ่ายสังคม 600,000 บาท อีกครึ่งหนึ่งเป็นชาวบ้านและชุมชนรอบวัด มีเสกถ้ำแม่พระหน้าวัดด้วย วัดแรกเมื่อ 35 ปีที่แล้ว วัดนี้เป็นหลังที่สอง ชาวบ้านภูมิใจที่มีแผ่นดินไหว จึงได้วัดหลังใหม่ สมเกียรติเป็นบ้านของการอธิษฐานภาวนา

โดย บิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์
11 เมษายน ค.ศ. 2016