Skip to content

สืบเนื่องจากพระสมณสาส์น ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (Laudato SI’)  ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับการดูแลรักษาโลกเราเยาวชนของคณะโฟโคลาเร มีความปรารถนาที่จะน้อมนำคำแนะนำของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เราจึงได้เชิญเพื่อนๆร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่าWE Link…in action”เพื่อแต่งเติมโลกของเราให้สวยงามน่าอยู่มีสันติด้วยการเดินจากตัวเมือง ไปวัดผาลาดด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จำนวน 20 กว่าคนท่ามกลางธรรมชาติ สายลมและแสงแดดในวันเสาร์ที่ 19มีนาคม2559 ที่ผ่านมา ณ วัดผาลาดพระมหาสง่า หรือพระครูธีรสุตพนจ์ เจ้าอาวาสวัดได้ต้อนรับพวกเราอย่างลูกหลาน และได้ให้ข้อคิดกับพวกเรา ถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพุทธศาสนา

กิจกรรมได้สิ้นสุดลงในวันนั้นก็จริง แต่เราแต่ละคนได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการดูแล รักษา ปกป้อง ธรรมชาติ และสิ่งสร้างที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างให้กับเรา  พวกเราพยายามที่จะดำเนินในชีวิตประจำวันตามที่เราได้รับข้อคิดที่ดี และมีประสบการการณ์ตรงที่ได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และสวยงามของธรรมชาติและสิ่งสร้างต่างๆ  และเราได้นำรูปภาพ และข้อคิดของ กิจกรรม “ WE Link…in action”แบ่งปันผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวิร์ค ดังข้อคิด และรูปภาพเหล่านี้

 

 โลกคือบ้านของเรา
1.ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน
เมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อถึงกันและกัน

2.ค้นพบสิ่งมหัศจรรย์
โลกของเราพรั่งพร้อมด้วยภูเขาสูง แม่น้ำ น้ำตก มหาสมุทร สัตว์นานาชนิด พืชนานาพันธุ์  เราจะต้องมีจิตสำนึกใหม่ ต่อสิ่งสร้างที่ทรงพลังเหล่านี้ ด้วยความเคารพ

3.ทุกสิ่งคือของขวัญ
แต่ละบุคคล แต่ละสิ่ง คือของขวัญ เป็นเหมือนของขวัญสำหรับผู้อื่น เมื่อเราเริ่มมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเพื่อเรา จากนั้นเกิดความเคารพ  ต้องการที่จะดูแล ปกป้อง เพื่อรุ่นชนต่อไป

4.มีเท่าที่จำเป็น
เราจะดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงในโลกใบนี้ได้อย่างไร เราจะต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็น  เหมือนต้นไม้ที่ดูดซับน้ำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

5.ยิ้มให้โลก
ไม่มีอะไรที่ส่งผลมากกว่าการทำให้โลกน่าอยู่ดีขึ้น  ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ  ลดการใช้ยานพาหนะ

6.เวลา คือขณะนี้
หลายครั้งเราบอกว่า “เอาไว้ทำพรุ่งนี้”แต่กลับเป็นว่า ไม่ได้ทำ เริ่มต้นทำแต่ละขณะในแต่ละวัน ในการเปลี่ยนแปลงในสิ่งเล็กน้อยในชีวิตเราให้ดีขึ้น