Skip to content

วัดหลังที่สอง ที่พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีในการเปิดและเสกวัดใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2016 ที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านห้วยตะพาบ ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นวัดสาขาของเขตวัดแม่ลาน้อยด้วยเช่นกัน วันนี้เป็นทั้งวันเปิดเสกวัดใหม่และวันกองบุญข้าวประจำปีของเขต บรรยากาศในงานมีผู้ร่วมเยอะมากรวมกับพี่น้องสัตบุรษจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯด้วย และได้มีทั้งการแสดงภาคกลางคืนและพิธีต้อนรับพระคุณเจ้า อีกทั้งเปิดให้มีการแก้บาปเพื่อให้คริสตชนได้คืนดีกับพระเจ้าเนื่องจากปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์ (ปีแห่งพระเมตตา)…ทั้งนี้ทางวัดต้องขอบพระคุณผู้มีใจบุญในการสร้างวัดนี้ด้วยอีกครั้ง พระเจ้าไม่ลืมคุณความดีของท่านแน่นอน…