งาน ประชุมนานาชาติ World Without Orphans จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส หน้าสำนักมิสซังเชียงใหม่ เป็นการประชุมร่วมกันของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีตัวแทนมาจากทั่วโลกประมาณ 100 ประเทศ กว่า 1,700 คน ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่ทำงานและพันธกิจด้านเด็กกำพร้า เพื่อวางแผนว่าต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจะต้องมีบ้านอยู่
ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เด็กๆ บ้านพรสวรรค์ โดยการนำของซิสเตอร์พิรุณพร เดชาเลิศ และซิสเตอร์ศิริยาภรณ์ ผิวชัย คณะรักกางเขนท่าแร่ ได้รับเชิญจากกลุ่ม CBN Siam ประสานงานกับครูน้อยให้กลุ่มนักร้องประสานเสียงเด็กบ้านพรสวรรค์มาแสดงในงานประชุมนี้ เพลง Every Child Deserves a Home
ภายในงานซิสเตอร์พิรุณพรมีโอกาสได้พบกับบิชอป Niranjan Bardhan ประจำ IGOSA Evangelical Churches ที่มีเด็กกำพร้าในความดูแลกว่า 15,000 คน

Recommended Posts