Skip to content

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2016 ที่วัดนักบุญลอเรนซ์ บ้านนาสิริ อำเภอเชียงดาว เขตวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว ได้มีพิธีมิสซาขอบพระคุณและขอพรพระปีใหม่ และแบ่งปันความอบอุ่นให้กับพี่น้องหมู่บ้านนาสิริด้วย

โอกาสนี้หลังมิสซาแล้ว คุณพ่อเจ้าวัด ครูคำสอนและเจ้าหน้าที่วัดร่วมกับผู้นำคริสตชนได้ช่วยกันแจกผ้านวมและเครื่องกันหนาวให้กับพี่น้องและเลี้ยงขนมจีนให้กับพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงาน คือรวมทั้งฉลองปีใหม่และจัดงานวันเด็กพร้อมกัน สำหรับผ้าห่มนวมและเครื่องกันหนาวเหล่านี้ทางวัดได้รับการสนับสนุนจากเซอร์แคลร์ อธิการโรงเรียนศีลรวี และผู้ใจบุญช่วยบริจาคเพื่อแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กับพี่น้องที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาวในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมนี้ในหัวข้อ “มธ. 25: 36 เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา” ขอขอบคุณมายังทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของวัดได้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นเสมอมา ขอพระอวยพระพรแด่ทุกท่านครับ

สำหรับหมู่บ้านนาสิริ ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว ติดกับชายแดนไทย-เมียนมาร์ เป็นชนเผ่าลาหู่ มีคริสตชนคาทอลิดทั้งหมด 18 ครอบครัว อยู่ในเขตอภิบาลของวัดนักบุญไมเกิ้ลการีกอยส์ เชียงดาว ได้รับความเชื่อตั้งแต่สมัยคุณพ่อโจวันนี ซิมบัลดี คณะปีเม เข้าไปเผยแพร่ความเชื่อเมื่อ 30 ปีมาแล้ว และเนื่องจากตั้งอยู่บนพื่นที่สูงดังนั้นเวลาฤดูหนาวอากาศจะหนาวเป็นพิเศษ