เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2015 พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ เปโตร สุชาติ ทัฬหะกุลธร (บิดาของคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร) ร่วมกับพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ บรรดาบาดหลวง นักบวชและสัตบุรุษ ประมาณ 600 คน ที่วัดนักบุญยอแซฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระคุณเจ้าประธานได้ให้ข้อคิดในมิสซาว่า พระวรสารที่ใช้ในพิธีวันนี้ซึ่งพูดถึงคนใช้ที่ซื่อสัตย์และเตรียมพร้อมอยู่เสมอนี้ ตรงกับชีวิตของผู้ล่วงลับ ที่ได้เตรียมตัวใช้ชีวิตเพื่อกลับไปหาพระเจ้า พระคุณเจ้าประทับใจในตัวผู้ล่วงลับ 2 ประการ คือ 1. ท่านแบบอย่างในความศรัทธาต่อพระหฤทัย ท่านไม่เคยขาดที่จะไปร่วมมิสซาวันศุกร์ต้นเดือน 2. แบบอย่างในการรับใช้ ช่วยงานของวัด งานศพและงานอื่นๆ ที่ทำด้วยใจกว้างและเสียสละ พระคุณเจ้าสรุปบทเทศน์ของท่านด้วยข้อคิดว่า ให้เราแต่ละคนใช่้ชีวิตให้มีความสุขทุกขณะ อย่ามัวแต่แสวงหาความร่ำรวย หรือสิ่งอื่นซึ่งไม่ยั่งยืน….ขอคำภาวนาต่อไปเพื่อดวงวิญญาณของเปโตร สุชาติ ทัฬหะกุลธร จะได้พักผ่อนตลอดนิรันดรในอ้อมพระหัตถ์พระเจ้า

Recommended Posts