Skip to content

เมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2015 แผนกคำสอนได้จัดงานวันครูคำสอนไทยที่ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถมและมัธยม) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เจ้าหน้าที่แพร่ธรรมและจากศูนย์คำสอนแม่ริมรวม 90 คน มีกิจกรรมต่างๆ เริ่มในช่วงบ่ายเวลา 16.00 น ด้วยวจนพิธีกรรมเปิดงานวันครูคำสอน จากนั้นคุณครูร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “ครูคำสอนกับความท้าทายในการเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาของพระเจ้าในโลกปัจจุบัน” ต่อด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยบิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธี จากนั้นทุกคนรับประทานอาหารเย็นด้วยกันในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกับมีการจับฉลากแจกรางวัลในโอกาสพิเศษนี้. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้งานในวันนี้ดำเนินไปด้วยดี