Skip to content

เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.โอกาสฉลอง 50 ปี บ้านมารีนา ในการอบรมสั่งสอนเยาวสตรีล้านนาไทย และฉลองครบรอบ 50 ปี ปฎิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์มาเรีย ลูร์เดส อิริอาร์เต เซลาย,  ซิสเตอร์มาเรีย โรซาริโอ โซลาชี อาร์ซูอากา และซิสเตอร์มาเรีย อิเซารา เรอิจา  ได้มีบาทหลวง นักบวชคณะต่างๆ โดยเฉพาะศิษย์เก่าและครอบครัวได้มาร่วมฉลองแสดงความยินดีกับบ้านมารีนาเป็นจำนวนมาก โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี   ในหัวข้อ  “พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ในโลก ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด” (ยอห์น 13 : 1) และพันธกิจของคณะ “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (ลูกา 10:2)

กิจกรรมภาคบ่าย จนถึงภาคค่ำ เป็นกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “ปี้ใหญ่ น้องหล้า ปะกั๋น” เริ่มด้วยขบวนแห่มาคำนับผู้หลักผู้ใหญ่ พร้อมรับชมการแสดงของบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและลูกๆหลานๆ ที่มาทั้งใกล้และไกล บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองแบบพี่แบบน้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพที่ได้กลับมาพบเจอกันในโอกาสนี้

ประวัติของ…คณะบ้านมารีนา

คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา หรือคณะบ้านมารีนา    โดยมีคุณแม่    มาเรีย เทเรซา ดือปุย บอร์เดส เป็นผู้ก่อตั้งคณะ  คณะได้กำเนิดขึ้นในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 1 เมษายน 2469    ที่เมืองซานเซบัสเตียน ประเทศสเปน

จิตตารมณ์ของคณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยฯ  ศีลมหาสนิท เป็น ความรัก, บาทหลวง เป็น การเสียสละ, ธรรมทูต เป็น ความร้อนรน, คือ สิ่งที่คณะฯ ขอจากเรา   เป็นจิตตารมณ์ของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  “รักจนถึงที่สุด” (ยน 13:1)

นับตั้งแต่ที่บิชอปลูเซียน ลากอตส์ คณะเบธาราม ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ติดต่อกับอธิการเจ้าคณะ ขอซิสเตอร์ บ้านมารีนามาทำงานในประเทศไทย 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ และที่ศูนย์แม่ปอน ในช่วงแรกของการทำงานแพร่ธรรม  ท่านเห็นว่า “ถ้าผู้หญิงเสียศักดิ์ศรีแต่เยาว์วัย รากฐานของครอบครัวก็จะเสื่อมลง การแพร่ธรรม ก็จะไร้ประโยชน์ ท่านต้องการอบรมรมสตรีให้เป็นคนที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนเอง สามารถช่วยตนเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผู้อื่น”

ปัจจุบันซิสเตอร์บ้านมารีนาได้ทำงาน 3 แห่งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ บ้านมารีนาเชียงใหม่ บ้าน มารีนาพะเยา และบ้านมารีนาลำพูน