เมื่อ วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.โอกาสฉลอง 50 ปี บ้านมารีนา ในการอบรมสั่งสอนเยาวสตรีล้านนาไทย และฉลองครบรอบ 50 ปี ปฎิญาณตนตลอดชีพของซิสเตอร์มาเรีย ลูร์เดส อิริอาร์เต เซลาย,  ซิสเตอร์มาเรีย โรซาริโอ โซลาชี อาร์ซูอากา และซิสเตอร์มาเรีย อิเซารา เรอิจา  ได้มีบาดหลวง นักบวชคณะต่างๆ โดยเฉพาะศิษย์เก่าและครอบครัวได้มาร่วมฉลองแสดงความยินดีกับบ้านมารีนาเป็นจำนวนมาก โดยมีพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์  วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี   ในหัวข้อ  “พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ในโลก ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด” (ยอห์น 13 : 1) และพันธกิจของคณะ “ข้าวที่จะเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด” (ลูกา 10:2)

กิจกรรมภาคบ่าย จนถึงภาคค่ำ เป็นกิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า “ปี้ใหญ่ น้องหล้า ปะกั๋น” เริ่มด้วยขบวนแห่มาคำนับผู้หลักผู้ใหญ่ พร้อมรับชมการแสดงของบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและลูกๆหลานๆ ที่มาทั้งใกล้และไกล บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองแบบพี่แบบน้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพที่ได้กลับมาพบเจอกันในโอกาสนี้

ประวัติของ…คณะบ้านมารีนา

คณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและพระนางมารีอา หรือคณะบ้านมารีนา    โดยมีคุณแม่    มาเรีย เทเรซา ดือปุย บอร์เดส เป็นผู้ก่อตั้งคณะ  คณะได้กำเนิดขึ้นในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ 1 เมษายน 2469    ที่เมืองซานเซบัสเตียน ประเทศสเปน

จิตตารมณ์ของคณะธรรมทูตแห่งพระหฤทัยฯ  ศีลมหาสนิท เป็น ความรัก, บาดหลวง เป็น การเสียสละ, ธรรมทูต เป็น ความร้อนรน, คือ สิ่งที่คณะฯ ขอจากเรา   เป็นจิตตารมณ์ของวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  “รักจนถึงที่สุด” (ยน 13:1)

นับตั้งแต่ที่บิชอปลูเซียน ลากอตส์ คณะเบธาราม ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ได้ติดต่อกับอธิการเจ้าคณะ ขอซิสเตอร์ บ้านมารีนามาทำงานในประเทศไทย 2 แห่งด้วยกัน คือ ที่บ้านมารีนาเชียงใหม่ และที่ศูนย์แม่ปอน ในช่วงแรกของการทำงานแพร่ธรรม  ท่านเห็นว่า “ถ้าผู้หญิงเสียศักดิ์ศรีแต่เยาว์วัย รากฐานของครอบครัวก็จะเสื่อมลง การแพร่ธรรม ก็จะไร้ประโยชน์ ท่านต้องการอบรมรมสตรีให้เป็นคนที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตนเอง สามารถช่วยตนเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวและผู้อื่น”

ปัจจุบันซิสเตอร์บ้านมารีนาได้ทำงาน 3 แห่งในสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ บ้านมารีนาเชียงใหม่ บ้าน มารีนาพะเยา และบ้านมารีนาลำพูน

Recommended Posts