Skip to content

เมื่อ วันที่ 5-6 ธันวาคม 2558 คุณพ่อเจ้าอาวาส เยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษได้เตรียมฉลองวัดเนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมล ซึ่งแม่พระปฏิสนธินิรมลได้ป็นองค์อุปถัมภ์ของวัด โดยได้รับเกียรติจากบิชอปฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ

เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในค่ำคืนวัน 5 ทางวัดได้จัดพิธีวันพ่อเช่นเดียวกัน ในเวลา 17:00 น รับประธานอาหารด้วยกันเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันพ่อ เวลา 18:30 น เริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณสุขสำราญแด่คุณพ่อทุกท่าน เป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆซึ่งสัตบุรุษได้มาร่วมพิธีเต็มวัด

หลังจากนั้น ได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนและเยาวชนบ้านเมืองงาม และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูนาฏศิลป์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา แม่อายได้ส่งการแสดงที่ได้รับชัยชนะจากการประกวดระดับประเทศมาให้ชมด้วย และการแสดงของเด็กๆเยาวชนของเมืองงาม ในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี้พระคุณเจ้าได้มอบเกียรติบัตรแด่คุณพ่อดีเด่น คุณพ่อดีเด่นในปีนี้ได้แก่  คุณครูปีโอ สนอง เจริญธรรม

ในวันที่ 06 ธันวาคม 2558 เจ้าอาวาสร่วมกับพี่น้องสัตบุรุษ ได้จัดฉลองวัดประจำปีในโอกาสฉลองวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล โดยได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกับบาทหลวงร่วมในพิธีกว่าสิบองค์ นอกจากนั้นโอกาสนี้ได้มีพิธีโปรดศีลกำลังแก่เด็กและเยาวชนจำนวน 25คน และมีพี่น้องสัตบุรุษร่วมฉลองเป็นจำนวนมากจนล้นออกมานอกวัดทีเดียว หลังพิธีมิสซาแล้วบรรดายาวชนได้เตรียมของที่ระลึกให้กับบาทหลวงทุกองค์  ซึ่งเป็นงานฝีมือของพี่น้องสัตบุรุษในหมู่บ้านเอง